Mobile TeleSystems OJSC | Ränteintäkter

Förra Året:

129M USD