Mattel | Uppskjuten Skatt

Last Quarter:

-451M USD

Förra Året:

-208M USD