Mattel | Bokfört Värde Per Aktie

Last Quarter:

7.76 USD

Förra Året:

7.75 USD