Malaysia - Industriproduktion (Månadsvis) - PrognosMalaysia Business Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 116 112 108 106 105 112
Industriproduktion 2.6 4.4 5.1 4.2 3.8 4.8
Industriproduktion (Månadsvis) 3.06 0.2 -2.1 -0.7 1.8 1.1
Manufacturing Produktion 5.2 6.1 6.4 4.9 5.2 6.9
Lagerförändringar -2812 -1270 -900 2300 -3700 -4610
Bilproduktionen 51165 38065 35700 41948 41943 42800
Bilregistreringar 100150 97300 106000 111000 115000 146000
Ledande Ekonomiska Index 0.2 0.8 1 0.4 -0.3 1.8
Internet hastighet 8945 11000 12500 12900 13300 16200
IP-adresser 1704176 1570000 1640000 1690000 1660000 1840000
Tillverkning - Pmi 51.2 51 50.2 50.7 51.3 51.8
Gruv Produktion -5.9 1.3 1.4 0.8 1.2 1.6
Cementtillverkning 1484 1450 1600 1580 1530 1900
Sammanfallande Index 137 136 136 136 137 139
Konkurrenskraft - Index 5.17 5.17 5.17 5.21 5.21 5.18
Konkurrenskraft Rank 23 23 23 24 24 22
Lätt Att Göra Affärer 24 22 22 21 21 24
Korruption Index 47 45 45 49 49 55
Korruption Placering 62 61 61 58 58 55
[+]