L Brands | Kassaflöde Från Finansieringsverksamhet

Last Quarter:

-964M USD

Förra Året:

-558M USD