Lettland - Industriproduktion (Månadsvis) - PrognosLettland Business Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 3.9 4.29 3.59 3.71 3.75 3.72
Industriproduktion 3.6 0.7 2.13 2.52 2.46 1
Industriproduktion (Månadsvis) 1.7 0.2 0.5 0.22 0.22 0.6
Manufacturing Produktion 1.2 1.17 0.43 0.86 0.63 0.71
Kapacitetsutnyttjande 77.4 76.38 76.56 76.4 76.36 76.32
Bilregistreringar 4945 4280 4367 4309 4477 4477
Internet hastighet 16580 19012 19338 19687 20043 23524
IP-adresser 878525 965654 980175 994696 1009217 1154419
Gruv Produktion 11.4 9.57 7.59 7.09 6.96 6.89
Lagerförändringar -48267 108552 -45132 1062 -34595 -21608
Konkurrenskraft - Index 4.4 4.37 4.37 4.31 4.29 4.22
Konkurrenskraft Rank 54 56 56 61 63 63
Lätt Att Göra Affärer 19 17 17 17 17 18
Elproduktion 316 514 589 557 548 555
Korruption Index 58 59 59 59 59 59
Korruption Placering 40 42 41 42 43 43
[+]