Kosmos Energy | Anläggningstillgångar Netto

Last Quarter:

2.32B USD

Förra Året:

2.32B USD