Kosmos Energy | Uppskjuten Skatt

Last Quarter:

468M USD

Förra Året:

468M USD