Kirby | Nettokassaflödet Från Den Löpande Verksamheten

Förra Året:

521M USD