Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 110.73 109 110 110 111 112
Lagren Marknaden 21464.23 20480 20151 19826 19506 18883
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.04 0 0 0 0 0
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.7 1.2 0.9 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.00 0.9 1.4 1.3 1.2 0.9
Bnp-Tillväxt Årlig 1.40 1.8 1.9 1.28 2.7 2.9
Arbetslöshet 2.40 2.4 2.3 2.4 2.5 2.8
Inflation - Betygsätt 0.30 0.9 1.3 1.1 1.4 1.5
Inflation (Månad) -0.20 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
Handelsbalans -1415.36 -480 -490 -470 400 410
Bytesbalans Till Bnp 4.02 3 3 3 3 3.12
Statsskulden Till Bnp 253.00 256 256 256 256 258
Statliga Budgetutskottet -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4
Förtroendekommissionen 19.00 21 20 18.3 10 2
Tjänster Pmi 51.60 52 51.3 51.6 51.4 50.8
Tillverkning - Pmi 48.50 52 50 51.7 51.4 51
Konsument - Confidence 41.90 43.9 43.9 42.91 43.9 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.13 0.08 0.07 0.7 1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.3 0.7 1.2 0.9 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.00 0.9 1.4 1.3 1.2 0.9
Bnp-Tillväxt Årlig 1.40 1.8 1.9 1.28 2.7 2.9
BNP 4872.14 5110 5110 5110 5110 5400
Bnp Fasta Priser 534336.90 537188 539789 539573 534246 539589
Bruttonationalprodukt 555909.30 560523 564292 561707 556162 561724
Fasta Bruttoinvesteringar 127536.10 128000 129000 127000 126000 109000
Bnp Per Capita 48556.93 50100 50100 50100 50100 51000
Bnp Per Capita Ppp 39002.22 41500 41500 41500 41500 43000
Bnp Från Jordbruk 4480.70 4521 4512 4539 4494 4539
Bnp Från Entreprenad 29714.00 29981 29922 30100 29803 30101
Bnp Från Tillverkning 109203.90 110187 109968 110624 109532 110627
Bnp Från Mining 231.70 234 233 235 232 235
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26247.90 26484 26432 26589 26327 26590
Bnp Från Tjänster 21996.40 22194 22150 22282 22062 22283
Bnp Från Transport 25233.60 25461 25410 25562 25309 25562
Bnp Från Verktyg 9567.30 9653 9634 9692 9596 9692
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.40 2.4 2.3 2.4 2.5 2.8
Sysselsättningsgraden 60.00 61.2 59.5 61.2 59.6 60.5
Arbetskraftsdeltagande 61.40 61.5 61.5 62.06 61.3 62.5
Löner 692030.00 328000 559000 314000 698000 711000
Lönerna I Manufacturing 839280.00 356000 578000 352000 837000 846000
Minimilöner 874.00 874 874 874 900 925
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.30 0.9 1.3 1.1 1.4 1.5
Inflation (Månad) -0.20 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 101.50 102 102 103 103 105
Kärna Konsumentprisindexet 101.40 102 102 102 103 105
Kärna Inflation Rate 0.70 1 1.1 1.2 1.2 1.5
Producentpriserna 100.90 103 104 105 105 105
Exportpriserna 93.90 97.4 97.1 97.1 97.5 97.4
Importpriserna 95.20 100 100 100 103 103
Mat Inflation -1.10 0.4 0.3 1.4 1 1.3
Producentpriserna Förändras 0.60 2.9 2.7 2.5 2.4 1.8
KPI bostadshjälpmedel 99.60 101 101 101 101 103
Cpi Transportfordon 99.10 101 101 101 102 103
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
Interbankränta -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
Värde Ränta 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
Lån Tillväxt 2.40 2.4 2.3 2.21 2.5 2.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -1415.36 -480 -490 -470 400 410
Bytesbalans Till Bnp 4.02 3 3 3 3 3.12
Import 6989.46 7410 7450 7450 5900 6040
Export 5574.23 6930 6960 6980 6300 6450
Villkor För Handel 98.60 97.21 96.71 96.71 94.44 94.36
Kapitalflöden 1839.00 42654 12661 18373 12461 12456
Turister 2631800.00 2284000 2378500 2358100 2426600 2451200
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 253.00 256 256 256 256 258
Statliga Budgetutskottet -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -60963.00 -54475 -54475 -54475 -54475 -54453
Statliga Utgifter 107931.50 107559 107566 108406 107336 108410
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.05 39.3 39.3 39.3 39.3 39.6
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.20 29.2 29.2 29.2 29.2 29.3
Social Security Rate För Företag 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Trygghet För Anställda 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 19.00 21 20 18.3 10 2
Tjänster Pmi 51.60 52 51.3 51.6 51.4 50.8
Tillverkning - Pmi 48.50 52 50 51.7 51.4 51
Industriproduktion -1.90 3.83 0.3 0.9 2.2 4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 0.5 -0.2 0.1 0.4 0.1
Maskiner Beställningar -0.10 1.7 -1.4 0.17 0.3 0.2
Sammanfallande Index 102.30 113 113 113 113 113
Ekonomi Tittare Survey 45.60 49.03 49.09 49.06 49.07 49.07
Bilproduktionen 763078.00 826652 794641 682658 694222 694206
Bilregistreringar 217762.00 253838 273989 260056 230921 234962
Liten - Affärs - Känsla 14.00 15 12 10 5 -4
Inte - Tillverkning - Pmi 24.00 24 26 21 22 21
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 41.90 43.9 43.9 42.91 43.9 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.13 0.08 0.07 0.7 1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.30 1.7 2.1 1.86 1.2 0.9
Konsument - Spendera 301521.80 301008 302553 303801 300802 303810
Disponibel Personlig Inkomst 849.90 365 610 427 795 820
Personliga Besparingar 54.30 5 42 10 51 48
Bankernas Utlåningsränta 1.00 1 1 1 1 1
Hushållen Skuld Till Bnp 57.40 58 57.5 57.3 57.6 57.6
Bensinpriser 1.30 1.28 1.25 1.22 1.19 1.19
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 110.40 115 114 115 116 118


Japan Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer