Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 109.29 112 112 113 113 114
Lagren Marknaden 21092.01 21932 21609 21290 20979 20366
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.06 0 0.01 0.01 0.02 0.02
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.7 0.6 0.9 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
Bnp-Tillväxt Årlig 2.10 0.9 1.2 1.5 1.4 1.9
Arbetslöshet 2.50 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
Inflation - Betygsätt 0.90 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Handelsbalans 60.40 510 30 -100 700 910
Kurantkonto 2847.87 1170 1750 380 3080 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3 3 3.12 3.12
Statsskulden Till Bnp 253.00 256 256 256 258 258
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
Förtroendekommissionen 12.00 8 11 10 12 5
Tjänster Pmi 51.80 52.3 53 53.4 54 54
Tillverkning - Pmi 49.60 50 51.7 51.4 50 51
Konsument - Confidence 40.40 41.8 42 40.9 45 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.1 0.1 0.7 -0.3 1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.7 0.6 0.9 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
Bnp-Tillväxt Årlig 2.10 0.9 1.2 1.5 1.4 1.9
BNP 4872.14 5110 5110 5110 5400 5400
Bnp Fasta Priser 537613.00 543663 539687 541256 541914 546127
Bruttonationalprodukt 560558.10 567595 561629 563536 561308 568608
Fasta Bruttoinvesteringar 127979.30 130000 127000 129000 129000 130000
Bnp Per Capita 48556.93 50100 50100 50100 51000 51000
Bnp Per Capita Ppp 39002.22 41500 41500 41500 43000 43000
Bnp Från Jordbruk 4480.70 4543 4539 4534 4517 4575
Bnp Från Entreprenad 29714.00 30130 30100 30071 29952 30341
Bnp Från Tillverkning 109203.90 110733 110624 110514 110078 111509
Bnp Från Mining 231.70 235 235 234 234 237
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26259.80 26627 26601 26575 26470 26814
Bnp Från Tjänster 21996.40 22304 22282 22260 22172 22461
Bnp Från Transport 25233.60 25587 25562 25536 25435 25766
Bnp Från Verktyg 9567.30 9701 9692 9682 9644 9769
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 2.50 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
Sysselsättningsgraden 60.30 59.5 61.2 59.6 59.6 60.5
Arbetskraftsdeltagande 61.90 61.5 62.06 61.3 61.3 62.5
Produktivitet 98.10 99.11 104 99.18 99.18 99.17
Löner 316506.00 554198 307284 702410 321570 715054
Lönerna I Manufacturing 355502.00 584452 344035 851869 361190 867203
Minimilöner 874.00 874 874 900 900 925
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3
Konsumentprisindex Kpi 101.80 102 103 103 103 104
Kärna Konsumentprisindexet 101.60 102 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.90 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5
Producentpriserna 101.80 102 103 103 103 104
Mat Inflation 0.70 0.3 1.4 1 1.2 1.3
Producentpriserna Förändras 1.20 1.1 0.7 1.3 1.9 1.5
KPI bostadshjälpmedel 99.70 100 101 101 101 103
Cpi Transportfordon 99.10 100 101 100 99.99 102
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Interbankränta -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
Värde Ränta -0.21 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Lån Tillväxt 2.40 2.3 2.2 2.5 2.5 2.4
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 60.40 510 30 -100 700 910
Kurantkonto 2847.87 1170 1750 380 3080 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3 3 3.12 3.12
Import 6598.35 6450 6550 6900 6300 6040
Export 6658.75 6960 6580 6800 7000 6950
Turister 2926700.00 2378500 2358100 2426600 2426600 2451200
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 253.00 256 256 256 258 258
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
Statliga Utgifter 107612.10 108346 108481 109083 108473 110065
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.90 39.3 39.3 39.3 39.6 39.6
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 8 8 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.20 29.2 29.2 29.2 29.3 29.3
Social Security Rate För Företag 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Trygghet För Anställda 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 12.00 8 11 10 12 5
Tjänster Pmi 51.80 52.3 53 53.4 54 54
Tillverkning - Pmi 49.60 50 51.7 51.4 50 51
Industriproduktion -4.30 0.3 0.9 1.2 2.1 2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.60 -0.2 0.1 0.4 -0.3 0.1
Maskiner Beställningar 3.80 -1.4 0.17 0.3 0.3 0.2
Sammanfallande Index 99.60 113 113 113 113 113
Ekonomi Tittare Survey 45.30 44.9 47.9 48 48.5 51
Bilproduktionen 745407.00 734641 682657 674222 800000 694206
Bilregistreringar 199587.00 243989 260056 208000 345000 234962
Liten - Affärs - Känsla 6.00 12 10 5 6 -4
Inte - Tillverkning - Pmi 21.00 18 16 19 21 16
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 40.40 41.8 42 40.9 45 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.1 0.1 0.7 -0.3 1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.00 2.1 1.86 1.2 1 0.9
Konsument - Spendera 300044.50 304634 303664 304602 303398 307343
Disponibel Personlig Inkomst 392.51 664 370 860 439 868
Personliga Besparingar 15.50 42 10 51 51 48
Bankernas Utlåningsränta 1.00 1 1 1 1 1
Hushållen Skuld Till Bnp 57.70 57.5 57.3 57.6 57.6 57.6
Bensinpriser 1.31 1.22 1.19 1.16 1.13 1.13
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 117.24 114 115 116 118 118


Japan Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer