Israel - Inflation Rate (Månadsvis) - PrognosIsrael Priser Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7 2.1
Konsumentprisindex Kpi 102 102 102 103 103 106
Kärna Konsumentprisindexet 101 101 101 102 102 103
Kärna Inflation Rate 0.9 0.89 0.9 0.9 0.9 0.9
Bnp-Deflatorn 102 101 101 102 102 102
Producentpriserna 95.2 91.52 91.54 91.54 91.54 91.52
Exportpriserna 112 108 111 111 112 109
Importpriserna 103 103 103 103 103 103
Inflationsförväntningar 1.3 1.5 1.5 1.6 1.4 1.7
Inflation (Månad) 0.1 0.3 0.1 0.4 0.05 0.4
Mat Inflation 2.1 1.5 1.7 1.4 1.2 2.6
KPI bostadshjälpmedel 105 105 104 105 107 108
Cpi Transportfordon 102 101 102 103 104 104
[+]