Israel BNP Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.4 1.2 0.9 1.1 1 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 4 3.5 3.3 3.2 3.5 3.4
Bnp-Tillväxt Årlig 1.8 3.4 3.3 3.93 3.83 3.6
BNP 351 363 386 386 386 392
Bnp Fasta Priser 324584 330430 333673 334971 335945 354307
Bruttonationalprodukt 324112 331792 326589 334483 335456 355767
Fasta Bruttoinvesteringar 65578 67195 67676 66466 66659 72051
Bnp Per Capita 34135 34737 35023 35023 35023 35304
Bnp Per Capita Ppp 33132 33300 33900 33900 33900 34000
Bnp Från Jordbruk 3843 3954 3970 3966 3977 4239
Bnp Från Entreprenad 14815 16836 15304 15289 15333 18053
Bnp Från Tillverkning 38386 38393 39652 39614 39729 41167
Bnp Från Offentlig Förvaltning 46684 46899 48590 48178 48318 50288
Bnp Från Tjänster 33050 33867 34141 34108 34207 36314
Bnp Från Transport 9216 9956 9521 9511 9539 10675
Bnp Från Verktyg 6159 4610 6362 6356 6375 4943
[+]