Israel - BNP årlig tillväxttakt - PrognosIsrael BNP Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.5 1 0.9 0.9 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 4 3.4 3.5 3.2 4.1 3.6
Bnp-Tillväxt Årlig 2 3.4 3.4 3.3 3.79 3.6
BNP 351 363 363 386 386 392
Bnp Fasta Priser 324584 326346 330430 333350 337892 353280
Bruttonationalprodukt 324112 324808 331792 326273 337400 354736
Fasta Bruttoinvesteringar 64405 67108 67195 67610 67046 71842
Bnp Per Capita 34135 34737 34737 35023 35023 35304
Bnp Per Capita Ppp 33132 33300 33300 33900 33900 34000
Bnp Från Jordbruk 3843 3649 3954 3966 4000 4227
Bnp Från Entreprenad 14815 17090 16836 15289 15422 18000
Bnp Från Tillverkning 38386 36391 38393 39614 39960 41048
Bnp Från Offentlig Förvaltning 46684 45031 46899 48543 48598 50142
Bnp Från Tjänster 33050 34692 33867 34108 34405 36208
Bnp Från Transport 9216 9896 9956 9511 9594 10644
Bnp Från Verktyg 6159 6183 4610 6356 6412 4929
[+]