Israel - HANDELSBALANS - PrognosIsrael Handel Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -2734 -1316 -1227 -1484 -2381 -1590
Export 4284 4622 4634 4429 4244 4362
Import 7018 5938 5861 5913 6626 5951
Kurantkonto 795 1775 1746 1728 1701 1650
Bytesbalans Till Bnp 4.1 3.8 3.8 3.6 3.6 3.3
Utlandsskulden 93284 90097 90880 90487 90563 90620
Villkor För Handel 109 109 109 110 110 110
Kapitalflöden -1194 592 1221 1999 1183 1155
Utländska Direktinvesteringar 36925 30701 20400 33168 33098 22100
Remitteringar 1237 1212 1253 1215 1240 1233
Turister 279 328 358 384 350 380
Vapen Sales 1263 1131 1069 995 920 679
Terrorism Index 5.06 5.25 5.18 5.18 5.17 5.16
Råolja Produktion 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
[+]