Iran - Bytesbalans till BNP - PrognosIran Handel Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 6227 5858 4545 2101 790 1454
Export 29064 20953 18738 16601 15000 23687
Import 22836 15095 14193 14500 14210 22233
Kurantkonto 4902 4545 5034 5003 5167 5082
Bytesbalans Till Bnp 4.26 6.1 6.1 5.9 5.9 6.5
Råolja Produktion 3806 3802 3803 3803 3803 3803
Terrorism Index 3.71 3.63 3.56 3.52 3.48 3.11
Vapen Sales 10 14.42 12.62 11.26 9.9 8.57
Utländska Direktinvesteringar 1969 1500 1500 1100 1100 1200
[+]