Island - Fasta bruttoinvesteringar - PrognosIsland BNP Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.9 1.8 0.9 0.6 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.2 3.2 3 2.5 2.7 2.9
BNP 23.91 26 29 29 29 32
Bnp Fasta Priser 375858 376139 379997 385254 386006 404851
Bruttonationalprodukt 1405632 1450612 1447801 1440773 1443584 1561343
Fasta Bruttoinvesteringar 80820 76358 77034 82841 83002 82186
Bnp Per Capita 49910 50179 50350 50350 50350 50220
Bnp Per Capita Ppp 46483 46857 47004 47004 47004 47205
[+]