Hong - Kong - Regeringen budgetutskottet Värde - PrognosHong - Kong Regeringen Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 38.4 33 33 32 32 31
Statliga Budgetutskottet 2.2 2.32 2 2.04 2.09 1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -38136 -32272 67897 38903 -33278 55134
Statliga Utgifter 63719 65388 66228 71145 67032 70329
Statliga Intäkter 70376 68565 175077 141201 71045 158468
Skatteutgifter 108512 100837 103855 102298 104324 103333
Credit - Betyg 94.92
[+]