Tyskland - Befolkning - PrognosTyskland Labour Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 4
Egenföretagare 44783 44800 44850 44900 45090 45900
Arbetslösa Personer 2256 2490 2520 2550 2600 2710
Arbetslöshetsrapporten -23 7 11 15 9 15
Långtidsarbetslöshet 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.3
Ungdomsarbetslöshet 6.2 6 6.1 6.2 6.3 6.9
Produktivitet 103 104 105 105 106 109
Arbetskostnaderna 113 114 114 115 116 120
Lediga Jobb 660 670 691 685 668 640
Löner 3875 3940 3980 4000 4010 4110
Lönerna I Manufacturing 167 114 115 115 116 120
Löne Tillväxt 0.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8
Minimilöner 8.84 8.84 9.5 9.5 9.5 9.5
Befolkning 82.85 82.85 83.14 83.14 83.14 83.45
Pensionsåldern Kvinnor 65.58 65.58 65.67 65.67 65.67 65.75
Pensionsåldern Män 65.58 65.58 65.67 65.67 65.67 65.75
Arbetskraftsdeltagande 61 62 62.4 62.6 62.8 64
Levnadslön Familj 1990 2000 2150 2150 2150 2200
Levnadslön Individuella 1240 1300 1360 1360 1360 1450
Löner Lågutbildade 2050 2140 2200 2200 2200 2280
Löner Högutbildad 3550 3650 3700 3700 3700 3750
Deltid Sysselsättning 10846 11800 12000 12100 12250 13500
Sysselsättning Ändra 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3
Sysselsättningsgraden 75.4 75.9 76 75.9 75.7 75.4
Heltid 29621 31200 31400 31500 31600 32500
[+]