Tyskland - Kapitalflöden - PrognosTyskland Handel Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 17174 17400 24000 23600 17200 11400
Export 105232 94300 107700 106100 103800 91300
Import 88058 76900 83700 82500 86600 79900
Kurantkonto 15300 17400 30600 20800 19500 15400
Utlandsskulden 4882730 4910000 4980000 5060000 5150000 5510000
Bytesbalans Till Bnp 8 7.8 7.7 7.7 7.7 6.2
Kapitalflöden 14585 18800 30600 19400 18500 14800
Utländska Direktinvesteringar 2480 2500 15100 11100 7400 2130
Guldreserver 3370 3400 3400 3400 3400 3400
Villkor För Handel 103 101 102 101 102 100
Terrorism Index 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
Turister 37452 38800 40000 40000 40000 42100
Vapen Sales 1653 1874 1840 1805 1771 1808
Råolja Produktion 43 44 44 44 44 44
[+]