Europeiska unionen - Statliga budgetutskottet - PrognosEuropeiska Unionen Regeringen Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 81.6 81 81 80.4 80.4 79.8
Statliga Budgetutskottet -1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.7
Statliga Utgifter 733830 743780 744578 744971 749241 779222
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.8 45.7 45.7 45.4 45.4 45.5
Statsskuld 12504712 12700000 12700000 12900000 12900000 13200000
Asylansökningar 6400 51100 42900 38900 37200 32400
[+]