Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Lagren Marknaden 3241.25 3130 3093 3058 3022 2952
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.17 0.04 0.09 0.14 0.2 0.24
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1 1.4 1.6 1.5 1.9
Arbetslöshet 7.90 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
Inflation - Betygsätt 1.40 1.6 1.7 1.7 1.8 2.1
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans 16990.70 20500 20000 11800 12000 13000
Kurantkonto 23.25 32.2 29.6 21.5 29.5 25.1
Bytesbalans Till Bnp 3.20 2.6 2.6 2.6 2.6 1.9
Statsskulden Till Bnp 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
Statliga Budgetutskottet -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Förtroendekommissionen 0.69 0.25 0.25 0.51 0.99 1
Tillverkning - Pmi 50.50 50.4 51.5 51.7 52.3 53.1
Tjänster Pmi 51.20 51.1 51.5 52.9 52.8 53.3
Konsument - Confidence -7.90 -10.8 -16.6 -12.4 -9.8 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.60 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1 1.4 1.6 1.5 1.9
BNP 12589.50 14300 14300 14300 14300 14800
Bnp Fasta Priser 2652.00 2644 2650 2660 2699 2761
Fasta Bruttoinvesteringar 555.80 549 556 559 567 580
Bnp Per Capita 40088.65 41500 41500 41500 41500 42300
Bnp Per Capita Ppp 39175.25 40500 40500 40500 40500 41200
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 7.90 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
Arbetslösa Personer 12829.00 13000 12900 12700 12500 12100
Egenföretagare 158.29 159 160 161 162 164
Långtidsarbetslöshet 3.50 3.8 3.7 3.7 3.6 3.2
Ungdomsarbetslöshet 16.60 16 15.7 15.5 15.1 14
Produktivitet 105.20 107 108 109 110 112
Arbetskostnaderna 106.40 102 112 106 119 120
Löne Tillväxt 2.40 2.3 2.4 2.6 2.4 2.4
Befolkning 340.72 344 344 344 342 342
Heltid 116891.60 115400 115900 116400 117000 119000
Sysselsättning Ändra 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3
Arbetskraftsdeltagande 57.30 58.4 58.6 58.8 59 60
Deltid Sysselsättning 30964.20 32400 32600 32900 33200 34200
Pensionsåldern Män 64.36 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 64.2 64.2 64.2 64.2 64.5
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 1.6 1.7 1.7 1.8 2.1
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.29 105 106 106 106 109
Kärna Konsumentprisindexet 103.69 104 105 105 105 107
Kärna Inflation Rate 1.10 1.2 1.5 1.6 1.7 1.9
Bnp-Deflatorn 109.78 112 112 113 114 116
Producentpriserna 105.10 106 106 108 109 112
Producentpriserna Förändras 3.00 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2
Importpriserna 100.70 104 105 106 106 108
Mat Inflation 1.20 2 2.1 2.2 1.9 2
KPI bostadshjälpmedel 104.69 104 105 106 107 109
Cpi Transportfordon 105.09 105 108 108 108 110
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.34 -0.35 -0.35 -0.3 -0.25 -0.25
Penningmängden M1 8279860.00 8660000 8810000 8950000 9160000 10900000
Penningmängden M2 11700944.00 12400000 12500000 12700000 12900000 13800000
Penningmängden M3 12368206.00 13900000 14100000 14200000 14400000 15900000
Valutareserven 66.07 78 80 82 85 97
Centralbanken Balansräkning 4669003.00 5080000 5150000 5320000 5450000 6020000
Lån Till Den Privata Sektorn 11126123.00 11270000 11320000 11360000 11400000 11700000
Värde Ränta -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.25
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1
Lån Tillväxt 3.30 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 16990.70 20500 20000 11800 12000 13000
Kurantkonto 23.25 32.2 29.6 21.5 29.5 25.1
Bytesbalans Till Bnp 3.20 2.6 2.6 2.6 2.6 1.9
Import 159511.90 174500 171000 169000 166000 172000
Export 176502.60 195000 191000 180800 178000 185000
Utlandsskulden 14450131.93 14700000 14800000 14900000 15000000 15400000
Kapitalflöden 24.05 34.2 55.1 20.5 44.5 41.2
Guldreserver 504.80 505 505 505 505 505
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
Statliga Budgetutskottet -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Statliga Utgifter 542.69 550 548 554 554 566
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.10 46.5 46.5 46.5 46.5 46.8
Statsskuld 9685501.30 10500000 10500000 10500000 10500000 11500000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 0.69 0.25 0.25 0.51 0.99 1
Tillverkning - Pmi 50.50 50.4 51.5 51.7 52.3 53.1
Tjänster Pmi 51.20 51.1 51.5 52.9 52.8 53.3
Komposit - Pmi 51.00 51.2 51.7 52 52.5 53.2
Industriproduktion -4.20 2.6 3.2 3 2.9 2.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.90 0.3 -0.4 -0.6 0.4 0.3
Manufacturing Produktion -4.00 3.6 4 3.8 3.7 3.9
Kapacitetsutnyttjande 83.60 84.1 84 84 84.1 84.5
Lagerförändringar 24.92 4.5 7.1 7.5 6.5 6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -20.90 -22 -16 -12 -14 -4
Bilregistreringar 927.13 917 932 951 978 992
Gruv Produktion -7.40 1.4 1.5 1.4 1.7 2.1
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -7.90 -10.8 -16.6 -12.4 -9.8 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.60 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80 0.5 0.9 1.2 1.1 1.7
Konsument - Spendera 1420.77 1424 1424 1428 1449 1483
Disponibel Personlig Inkomst 1769770.00 1830000 1850000 1870000 1890000 1980000
Personliga Besparingar 12.30 11.1 10.7 10.7 10.5 10.5
Privat - Sektor - Credit 13372817.30 14000000 14200000 14400000 14900000 15400000
Bankernas Utlåningsränta 1.97 1.99 1.99 2.04 2.09 2.09
Ekonomisk Optimism Index 106.20 105 106 106 106 105
Konsumentkrediter 686014.58 709000 711000 715000 720000 732000
Hushållen Skuld Till Bnp 57.70 55 55 55 55 53.7
Hushållen Skuld Till Inkomst 94.00 89.9 89.9 89.9 89.9 87.1
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 15.50 17.2 16.4 16 15 15
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 0.90 2.6 2.8 2.4 1.9 2.1
Housing - Index 113.37 114 115 116 117 121
Konstruktion Pmi 50.60 54.1 53.8 53.2 53.7 52.5
Husägande Betyg 66.40 65.9 65.9 65.9 65.9 65.5


Euro-area Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer