Euroområdet - Kärna Inflation Rate - PrognosEuroområdet Priser Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2 2.2 1.9 1.9 1.8 2.1
Inflation (Månad) 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.6
Konsumentprisindex Kpi 104 104 105 105 106 109
Kärna Konsumentprisindexet 103 104 104 104 105 108
Kärna Inflation Rate 1 1.2 1.5 1.5 1.5 1.9
Bnp-Deflatorn 109 110 111 112 112 116
Producentpriserna 104 104 105 105 106 109
Producentpriserna Förändras 4 3.2 2.5 2.1 2.2 2.2
Importpriserna 101 102 102 104 105 108
Mat Inflation 1.9 1.9 2 2 2.1 2
KPI bostadshjälpmedel 104 103 104 104 105 108
Cpi Transportfordon 107 104 105 105 108 109
[+]