Egypten - Regeringen budgetutskottet Värde - PrognosEgypten Regeringen Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 101 89 89 85 85 83
Statliga Budgetutskottet -9.5 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -7.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -267551 -380782 -339023 -417822 -427164 -255049
Statliga Utgifter 86 100 90.82 90.82 90.82 102
Statliga Intäkter 538378 575032 720000 588133 597952 840000
Skatteutgifter 886774 955813 986793 1005954 1025116 1095049
Credit - Betyg 27.5
Militära Utgifter 4004 7000 7000 3910 3962 8000
[+]