Egypten Regeringen Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 101 89 85 85 85 83
Statliga Budgetutskottet -9.5 -8.4 -8 -8 -8 -7.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -267551 -28497 -417822 -427164 -436506 -255049
Statliga Utgifter 106 95 90.82 90.82 105 107
Statliga Intäkter 538378 720000 588133 597952 607771 840000
Skatteutgifter 886774 986793 1005954 1025116 1044277 1095049
Credit - Betyg 27.5
Militära Utgifter 4004 7000 3910 3962 4013 8000
[+]