Tjeckien - BNP-deflatorn - PrognosTjeckien Priser Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.3 2.4 2.2 2.1 2 2
Inflation (Månad) 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102 105 104 104 104 109
Konsumentprisindex Kpi 106 203 203 107 108 212
Kärna Konsumentprisindexet 107 108 109 109 110 113
Kärna Inflation Rate 2.04 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
Bnp-Deflatorn 111 112 113 112 113 114
Producentpriserna 101 102 102 102 104 107
Producentpriserna Förändras 3.4 3.3 3.6 3.1 2.8 2.2
Exportpriserna 96.9 96.55 96.56 96.57 96.56 96.56
Importpriserna 96.9 96.4 96.47 96.49 96.49 96.5
KPI bostadshjälpmedel 152 152 152 153 155 159
Cpi Transportfordon 108 106 107 107 110 111
Mat Inflation -0.1 1.8 1.7 2 2.5 3
[+]