Tjeckien - BNP-deflatorn - PrognosTjeckien Priser Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 2
Inflation (Månad) -0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102 105 104 105 104 109
Konsumentprisindex Kpi 106 204 107 108 108 212
Kärna Konsumentprisindexet 108 108 109 109 110 112
Kärna Inflation Rate 1.91 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Bnp-Deflatorn 112 112 112 113 112 113
Producentpriserna 101 126 102 104 104 137
Producentpriserna Förändras 3.3 3.6 3.1 2.8 2.6 2.2
Exportpriserna 97.3 97.37 97.38 97.37 97.38 97.38
Importpriserna 97.5 98.03 98.05 98.05 98.05 98.05
KPI bostadshjälpmedel 154 153 154 155 157 159
Cpi Transportfordon 107 107 108 110 109 111
Mat Inflation 1.3 1.7 2 2.5 1.64 3
[+]