Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Lagren Marknaden 60.37 62.27 61.62 60.98 60.34 59.09
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.10 0.6 0.7 1 0.8 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 3.9 4.2 3.8 3.7 3.2
Arbetslöshet 8.80 8.9 8.5 8.2 7.5 6.5
Inflation - Betygsätt 2.00 2 2.1 2.3 2.5 2.5
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -656460.00 -450000 -133000 -404890 -469000 -468000
Kurantkonto 52.00 -720 15 -74.87 -780 -700
Bytesbalans Till Bnp -8.40 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.3
Statsskulden Till Bnp 97.50 99 99 99 99 90
Statliga Budgetutskottet 1.80 1.1 1.1 1.1 1.1 1
Förtroendekommissionen 111.40 106 105 105 104 103
Konsument - Confidence -3.80 -2.1 -1.7 -1.5 -1.1 -0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.10 0.6 0.7 1 0.8 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 3.9 4.2 3.8 3.7 3.2
BNP 21.65 25 25 25 25 29
Bnp Fasta Priser 5076.90 5062 5106 5141 5265 5433
Bruttonationalprodukt 19213.76 19464 19483 19457 19925 20562
Fasta Bruttoinvesteringar 911.70 455 1090 923 945 976
Bnp Per Capita 29432.67 29800 29800 29800 29800 30000
Bnp Per Capita Ppp 32415.13 34000 34000 34000 34000 35250
Bnp Från Jordbruk 85.10 64.63 86.19 86.18 88.25 91.07
Bnp Från Entreprenad 306.00 282 291 318 317 327
Bnp Från Tillverkning 231.30 212 235 234 240 248
Bnp Från Mining 329.90 298 348 342 342 353
Bnp Från Offentlig Förvaltning 452.51 389 467 470 469 484
Bnp Från Tjänster 1100.10 980 1110 1114 1141 1177
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 8.80 8.9 8.5 8.2 7.5 6.5
Löner 1827.00 1834 1891 1892 2160 2170
Befolkning 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.88
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 3.10 1.17 0.8 0.7 0.93 0.8
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.00 2 2.1 2.3 2.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 99.76 101 104 104 105 107
Harmoniserade Konsumentprisindexet 98.53 100 104 104 103 105
Producentpriserna 102.70 100 100 100 117 122
Cpi Transportfordon 93.52 101 105 105 103 106
Mat Inflation 6.90 2 1.7 1.9 2 2
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -656460.00 -450000 -133000 -404890 -469000 -468000
Kurantkonto 52.00 -720 15 -74.87 -780 -700
Bytesbalans Till Bnp -8.40 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.3
Import 820117.00 736000 591000 736427 744000 766000
Export 163657.00 286000 458000 331537 275000 298000
Turister 106563.00 154000 424000 466800 124100 141900
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 97.50 99 99 99 99 90
Statliga Budgetutskottet 1.80 1.1 1.1 1.1 1.1 1
Regeringen Budgetutskottet Värde -1050.00 272 68.5 416 226 306
Statliga Utgifter 798.80 693 825 829 828 855
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.10 38.7 38.7 38.7 38.7 40
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
Social Security Rate För Företag 7.80 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Social Trygghet För Anställda 7.80 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 111.40 106 105 105 104 103
Industriproduktion 4.90 5.5 5.2 5.3 5.5 6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -3.80 -2.1 -1.7 -1.5 -1.1 -0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.50 4.8 4.5 4.4 4.2 3.8
Konsument - Spendera 3369.90 2872 3398 3413 3495 3606
Bensinpriser 1.26 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 24.30 2.9 2.8 15.57 2.6 2.7


Cyprus Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer