Chevron | Utestående Stamaktier

Last Quarter:

1.89B USD

Förra Året:

1.89B USD