Cuba Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.00
1 1 1 1 1
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60
1 2.5 2.15 1.52 3
BNP 87.13
92 97 97 97 99
Bnp Per Capita 6445.00
6680 6682 6682 6882 7391
Bnp Per Capita Ppp 21016.65
22100 23000 23000 22470 23900
Bnp Fasta Priser 54030.00
54570 55381 55192 54851 57556
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 1.70
1.7 2 2 2 2
Befolkning 11.22
11.21 11.21 11.21 11.21 11.19
Löner 767.00
940 1000 1000 1000 1050
Lönerna I Manufacturing 1037.00
1000 1050 1195 1218 1050
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 6.90
3.8 4 3.8 3.62 4.5
Bnp-Deflatorn 166.00
171 172 173 174 179
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -7953.00
-9200 -8122 -8214 -8306 -11000
Export 2317.00
2800 2009 1963 1917 4000
Import 10270.00
12000 10131 10177 10224 15000
Kurantkonto 2649.00
2632 2640 2648 2657 2760
Bytesbalans Till Bnp 0.10
-0.4 -0.09 -0.09 -0.09 -0.31
Terrorism Index 0.00
0 0 0 0 0
Turister 477718.00
350500 330400 323800 336000 333100
Råolja Produktion 50.00
50 50 50 50 50
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 15.40
19.2 21.5 21.5 21.5 19.2
Statliga Budgetutskottet -6.80
-6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Statliga Intäkter 50941.90
48838 48325 47812 47300 42043
Skatteutgifter 57812.60
55606 55490 55374 55259 51242
Militära Utgifter 123.66
113 113 114 114 105
Regeringen Budgetutskottet Värde -6125.90
-8193 -7165 -7562 -7959 -9199
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriproduktion -1.60
9.37 9.65 9.92 10.19 6.6
Manufacturing Produktion 0.40
15.51 10.92 6.33 1.74 2.61
Internet hastighet 1895.87
2170 2008 2089 2110 2059
IP-adresser 15045.00
16378 17540 17027 16852 16880
Stål Produktion 20.00
19.34 19.41 19.41 19.41 19.41
Korruption Index 47.00
47 47 47 47 47
Korruption Placering 62.00
62 62 62 62 62
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.80
9.23 9.35 9.47 9.58 9.42
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Housing - Index 22106.00
35507 37051 38595 40139 39284
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00
20 20 20 20 20
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 28.42
24.91 23.4 26.27 26.13 26.02CUBA FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER