Citrix Systems | Kassaflöde Per Aktie

Last Quarter:

5.13 USD

Förra Året:

5.13 USD