Land Senaste Föregående
Storbritannien -7490 -11853
Usa -74338 -70727


- Varor Handelsbalans - Data - Ekonomiska Indikatorer