Costa Rica Regeringen Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 65.1 68 70 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -5.4 -6 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -1296692 -902619 -941551 -979824 -945302 -953287
Statliga Utgifter 1195550 1196312 1184427 1240981 1179764 1280281
Statliga Intäkter 3009286 2112941 2260390 2354673 2286825 2299233
Skatteutgifter 4305978 2968182 3201941 3334497 3232126 3252520
Credit - Betyg 50
[+]