COSTA RICA - Regeringen budgetutskottet Värde - PrognosCosta Rica Regeringen Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 65.1 68 68 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -5.4 -7 -7 -6.8 -6.8 -6.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -895220 -984708 -898571 -931601 -934526 -924766
Statliga Utgifter 1151335 1157468 1199918 1192783 1183830 1284140
Statliga Intäkter 1892988 2485187 2155565 2260954 2294178 2266444
Skatteutgifter 2788208 3469894 3028103 3192556 3228704 3191209
Credit - Betyg 50
[+]