Kina - producentpriserna förändras - PrognosKina Priser Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.5 2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
Inflation (Månad) 0.7 0.3 0.21 0.18 0.18 0.2
Konsumentprisindex Kpi 102 104 105 104 105 110
Kärna Konsumentprisindexet 102 104 104 103 103 108
Kärna Inflation Rate 1.7 2.2 1.55 1.53 1.53 1.8
Bnp-Deflatorn 631 628 634 634 634 640
Producentpriserna 104 109 107 109 108 119
Producentpriserna Förändras 3.6 3.5 3.9 4.2 4 5.5
Exportpriserna 101 101 101 101 101 101
Importpriserna 107 109 110 110 110 110
Mat Inflation 3.6 1.7 2 2.2 2.2 2
[+]