Chile - BNP från offentlig förvaltning - PrognosChile BNP Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.7 1.2 0.9 1.3 0.8 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.3 3.4 4 3.6 3.4 3.6
BNP 277 295 295 300 300 306
Bnp Fasta Priser 38311 37985 39098 39419 39614 41964
Bruttonationalprodukt 141634 144205 147299 146733 146450 158096
Fasta Bruttoinvesteringar 8085 7799 9655 7847 8360 10362
Bnp Per Capita 15060 15087 15087 16000 16000 16500
Bnp Per Capita Ppp 22767 22880 22880 23400 23400 24500
Bnp Från Jordbruk 956 535 1023 2000 988 1098
Bnp Från Entreprenad 2298 2226 2894 2196 2376 3106
Bnp Från Tillverkning 4085 3708 4038 4079 4224 4334
Bnp Från Mining 3669 3961 4301 3810 3794 4616
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1742 1776 1833 1787 1801 1967
Bnp Från Tjänster 3745 3594 3918 3572 3872 4205
Bnp Från Transport 1889 1903 2050 1983 1953 2200
Bnp Från Verktyg 1003 1011 1107 1085 1037 1188
[+]