Chile BNP Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.7 0.9 1.3 0.8 1 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.3 4 3.6 3.4 3.2 3.2
BNP 277 295 300 300 300 306
Bnp Fasta Priser 38311 39098 39419 39614 39537 41560
Bruttonationalprodukt 141634 147299 146733 146450 146166 156573
Fasta Bruttoinvesteringar 8085 9655 7847 8360 8344 10263
Bnp Per Capita 15060 15087 16000 16000 16000 16500
Bnp Per Capita Ppp 22767 22880 23400 23400 23400 24500
Bnp Från Jordbruk 956 1023 2000 988 986 1087
Bnp Från Entreprenad 2298 2894 2196 2376 2371 3076
Bnp Från Tillverkning 4085 4038 4079 4224 4215 4292
Bnp Från Mining 3669 4301 3810 3794 3787 4572
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1742 1833 1787 1801 1798 1948
Bnp Från Tjänster 3745 3918 3572 3872 3864 4164
Bnp Från Transport 1889 2050 1983 1953 1950 2179
Bnp Från Verktyg 1003 1107 1085 1037 1035 1176
[+]