Tchad - Bytesbalans till BNP - PrognosTchad Handel Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -292 -1029 -1059 -1176 -1165 -1329
Export 1051 980 897 890 883 946
Import 1343 2009 2084 2066 2048 2275
Kurantkonto -1231 -986 -956 -966 -976 -1259
Bytesbalans Till Bnp -8.8 -8 -8 -6 -6 -4
Utlandsskulden 805 758 767 766 764 762
Råolja Produktion 132 132 132 132 132 132
Terrorism Index 5.27 5.29 5 5.02 5.04 5.07
[+]