Cayman Öarna - Turister - PrognosCayman Öarna Handel Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -848 -855 -855 -865 -865 -860
Export 27.7 30 30 24 24 28
Import 248 260 260 255 255 265
Kurantkonto -997 -980 -980 -1000 -1000 -790
Bytesbalans Till Bnp -32.1 -20.81 -21.07 -18.51 -23.22 -16.42
Turister 418 400 400 400 400 400
[+]