Cayman Öarna - Export - PrognosCayman Öarna Handel Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -848 -221 -231 -239 -242 -246
Export 27.7 39.04 36.44 35.08 33.71 33.59
Import 248 260 265 274 276 280
Kurantkonto -997 -980 -980 -1000 -1000 -790
Bytesbalans Till Bnp -32.1 -20.81 -21.07 -18.51 -23.22 -16.42
Turister 418 400 400 400 400 400
[+]