CANADA HOUSING-INDEX SV.TRADINGECONOMICS.COM CANADA HOUSING-INDEX FORECAST - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Canada Housing-index Sv.tradingeconomics.com Canada Housing-index Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.6 0.4 0.3 0.4 0.6
Arbetslöshet 5.90 5.6 5.6 6 5.9 6.7
Inflation - Betygsätt 1.70 1.7 1.9 2.1 2.2 2.2
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2.25
Handelsbalans -3186.30 -1100 -750 -1985 -1200 -2800
Statsskulden Till Bnp 92.30 94 94 94 94 93
Marknader Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Valuta 1.26
1.27 1.29 1.31 1.34 1.43
Lagren Marknaden 15638.45
16079 15791 15509 15231 13182
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.25
2.58 2.79 3.02 3.27 4.48
BNP Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp-Tillväxt 0.40
0.6 0.4 0.3 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00
2.7 2.1 2.3 1.9 1.5
Bnp-Tillväxt Årlig 1.70
2.5 2 1.9 1.8 2.3
BNP 1529.76
1800 1800 1800 1800 2160
Bnp Fasta Priser 1860679.00
1845000 1852000 1882484 1860000 1900000
Bruttonationalprodukt 2116304.00
2131477 2135190 2137371 2138488 2128396
Fasta Bruttoinvesteringar 397398.00
398438 398009 397471 397690 425000
Bnp Per Capita 50231.90
51700 51700 50254 51700 53000
Bnp Per Capita Ppp 43087.80
44150 44150 43009 44150 45280
Bnp Från Jordbruk 26833.00
26606 26439 26275 26118 30500
Bnp Från Entreprenad 123072.00
123056 122976 122881 122781 120000
Bnp Från Tillverkning 183382.00
184516 184595 184328 183959 180000
Bnp Från Mining 150589.00
150187 149727 149283 148846 136000
Bnp Från Offentlig Förvaltning 110072.00
110123 110118 110096 110068 111000
Bnp Från Tjänster 1235587.00
1242043 1245181 1247105 1248218 1330000
Bnp Från Transport 79177.00
79129 79095 79060 79026 82200
Bnp Från Verktyg 40367.00
40111 39964 39822 39684 39200
Labour Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Arbetslöshet 5.90
5.6 5.6 6 5.9 6.7
Egenföretagare 18557.10
18558 18531 18514 18503 18100
Arbetslösa Personer 1153.40
1143 1149 1155 1300 1340
Deltid Sysselsättning -137.00
22.38 4.44 4.12 4.29 4.29
Heltid 49.00
22.85 18.32 15.61 14.04 12.79
Sysselsättning Ändra -88.00
2.71 11.45 12.97 14.97 16.71
Arbetskraftsdeltagande 65.50
66.3 66.3 66.1 66.4 67
Ungdomsarbetslöshet 10.90
11 11.5 12 12 11.8
Produktivitet 108.99
109 109 109 109 108
Arbetskostnaderna 114.90
114 114 114 119 123
Löner 24.75
24.67 24.67 24.67 24.66 25.53
Lönerna I Manufacturing 25.96
26.5 26.4 26.8 27.4 30
Minimilöner 14.00
14 14 14 14 15
Befolkning 36.89
37.3 37.3 37.3 37.3 37.9
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Lediga Jobb 467685.00
371101 399866 427318 414607 405491
Levnadslön Familj 2690.00
2750 2750 2750 2750 2800
Levnadslön Individuella 1970.00
2030 2039 2048 2057 2028
Icke Adp 16348.60
16100 16100 16370 16000 16000
Adp - Employment - Förändring 10.70
13.48 15.33 14.94 15.02 15.01
Sysselsättningsgraden 61.70
61.3 61.3 61.43 61.7 62.2
Priser Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflation - Betygsätt 1.70
1.7 1.9 2.1 2.2 2.2
Inflation (Månad) 0.70
0.1 0.1 0.14 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 131.70
133 133 132 135 149
Kärna Konsumentprisindexet 130.80
131 132 132 133 142
Kärna Inflation Rate 1.20
1.2 1.3 1.4 1.6 2.2
Bnp-Deflatorn 115.20
115 115 115 115 115
Producentpriserna 114.70
116 116 114 118 120
Producentpriserna Förändras 2.20
1.9 2 2.3 2.1 2.1
Exportpriserna 121.90
123 122 122 120 126
Importpriserna 130.40
130 129 129 136 139
Mat Inflation 2.30
1.1 1.3 1.2 2 3.4
KPI bostadshjälpmedel 139.70
140 141 141 141 141
Cpi Transportfordon 137.20
132 132 137 133 136
Pengar Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Ränta 1.25
1.25 1.5 1.5 1.75 2.25
Interbankränta 1.66
1.7 1.7 1.8 1.89 3
Penningmängden M0 89142.00
89367 89422 89424 89411 89161
Penningmängden M1 965358.00
982430 995225 1004510 1011153 1022331
Penningmängden M2 1589083.00
1617952 1641082 1659242 1673410 1713541
Penningmängden M3 2353068.00
2389751 2419288 2438985 2451184 2460273
Banks Balansräkning 5491496.00
5520073 5522774 5521688 5520002 5498374
Centralbanken Balansräkning 109564.00
108805 108640 108481 112000 127000
Valutareserven 86748.00
86695 86641 86587 86533 85893
Lån Till Den Privata Sektorn 376442.00
382181 384554 385440 370000 383000
Värde Ränta 0.10
0.3 0.3 0.43 0.3 1.5
Utländska Aktieplacering -1970.00
6285 5391 4841 4573 4337
Privat skuld och BNP 266.89
265 267 269 270 271
Handel Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Handelsbalans -3186.30
-1100 -750 -1985 -1200 -2800
Export 46509.60
47500 47200 46400 45400 43000
Import 49695.90
48600 46500 49700 46600 46800
Kurantkonto -19346.00
-17026 -16266 -16120 -15885 -12403
Bytesbalans Till Bnp -3.30
-2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.9
Utlandsskulden 631.90
624 630 637 623 628
Villkor För Handel 93.50
94.04 93.96 93.72 90.12 94.74
Utländska Direktinvesteringar 9763.00
7031 7103 7432 7276 7597
Kapitalflöden -25.00
-11.02 -11.74 -11.55 -4 -8
Guldreserver 0.00
0.28 0.54 0.88 3 4
Råolja Produktion 3920.00
3904 3897 3890 3884 3814
Terrorism Index 2.96
2.39 2.43 2.47 2.3 2.3
Turister 2095457.00
3264000 3295200 2920500 2939900 3021000
Vapen Sales 127.00
266 227 188 149 184
Regeringen Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Statsskulden Till Bnp 92.30
94 94 94 94 93
Statliga Budgetutskottet -0.90
-0.8 -0.8 -1.03 -0.8 -0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -2839.00
-1754 -1385 -1287 -312 -312
Statliga Utgifter 358066.00
361027 362090 362906 363661 364927
Statliga Intäkter 23113.00
23537 23256 23018 22794 20555
Skatteutgifter 23908.00
23287 22988 22703 22427 19693
Militära Utgifter 15504.70
15078 15205 15333 15460 15051
Asylansökningar 2409.00
2270 2258 2248 2240 2215
Business Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Förtroendekommissionen 55.20
57 56.7 56.91 53 52
Tillverkning - Pmi 55.90
54 52.9 54 55 52
Industriproduktion 4.50
1.5 2.1 2.27 1.9 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) 1.14
0.4 0.4 0.12 0.7 0.5
Manufacturing Produktion 4.65
1 4.4 2.72 0.9 0.7
Kapacitetsutnyttjande 85.00
82.6 83.1 84.09 82 83
Nya Beställningar 54882632.00
54664979 54605227 54522978 54445375 53533752
Lagerförändringar 17065.00
10285 7920 6219 5133 3565
Konkurser 222.00
227 235 241 247 304
Företagens Vinster 78144.00
77580 77433 76691 64200 70100
Bilregistreringar 127734.00
121131 124754 125355 125533 125606
Ledande Ekonomiska Index 0.40
0.4 0.3 0.2 0.1 0.2
Internet hastighet 16205.66
17262 17175 17331 17439 15989
IP-adresser 15582991.00
15992916 16029189 16042632 16037206 15468799
Stål Produktion 1220.00
1207 1201 1198 1195 1189
Gruv Produktion 4.02
1.8 3.4 2.33 1 1.3
Konkurrenskraft - Index 5.35
5.34 5.34 5.31 5.34 5.47
Konkurrenskraft Rank 14.00
13 13 13 13 9
Korruption Index 82.00
85 85 83 85 87
Korruption Placering 9.00
8 8 9 8 5
Lätt Att Göra Affärer 18.00
20 20 19 20 14
Konsument Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Konsument - Confidence 55.72
52.8 52.8 53.92 51.9 53.8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.80
0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.80
5.32 5.01 4.82 4.71 4.57
Detaljhandel Ex Autos -1.80
0.06 0.31 0.34 0.35 0.3
Konsument - Spendera 1071880.00
1090765 1099175 1106965 1114249 1110000
Disponibel Personlig Inkomst 1208252.00
1200000 1200000 1226039 1228305 1233573
Personliga Besparingar 2.60
3.53 3.43 3.48 3.55 5
Konsumentkrediter 605466.00
578000 581000 621590 594000 614000
Privat - Sektor - Credit 4150075.00
4211306 4268014 4320530 4369112 4720339
Bankernas Utlåningsränta 3.45
2.7 2.7 3.8 3.1 3.7
Hushållen Skuld Till Bnp 100.50
101 101 101 101 99.25
Hushållen Skuld Till Inkomst 173.34
175 177 178 178 181
Bensinpriser 1.03
1.05 1.05 1.04 0.81 1.15
Hus Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bygglov 8058892.00
7929018 7920521 7893225 7868046 7575514
Bostäder 216.21
215 210 206 202 186
Housing - Index 103.30
103 103 103 121 125
Husägande Betyg 66.50
65 66 66.16 65 63
Skatter Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50
26.5 26.5 27 26.5 26.5
Personliga Skattesats 33.00
33 33 33 33 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00
5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81
14.41 14.41 14 14 13
Social Security Rate För Företag 7.23
7.58 7.58 7.16 7.16 6.87
Social Trygghet För Anställda 6.58
6.83 6.83 6.39 6.39 6.42
Klimat Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Utfällning 32.85
25.55 35.21 54.09 36.32 38.63
Temperatur -18.18
-20.41 1.54 9.76 -11.62 -5.36