CANADA HOUSING-INDEX SV.TRADINGECONOMICS.COM CANADA HOUSING-INDEX FORECAST - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Canada Housing-index Sv.tradingeconomics.com Canada Housing-index Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6
Arbetslöshet 5.80 5.8 6 5.9 6 6.7
Inflation - Betygsätt 2.20 2.2 2.1 2.3 2.1 2.2
Ränta 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
Handelsbalans -4139.60 -700 -2100 -1200 -2100 -3800
Statsskulden Till Bnp 89.60 94 94 94 93 93
Marknader Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Valuta 1.28
1.31 1.33 1.36 1.38 1.48
Lagren Marknaden 16162.31
14877 14580 14288 14003 12916
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.49
2.3 2.48 2.68 2.89 3.92
BNP Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.40
0.4 0.6 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90
2.3 2.3 2.1 2.2 1.5
Bnp-Tillväxt Årlig 1.70
2.3 1.9 2.1 1.8 1.9
BNP 1529.76
1800 1800 1800 2000 2160
Bnp Fasta Priser 1869857.00
1893766 1904750 1905384 1910994 1966842
Bruttonationalprodukt 2153084.00
2150687 2168007 2193993 2200452 2264760
Fasta Bruttoinvesteringar 408291.00
402902 408206 416049 417273 429468
Bnp Per Capita 50231.90
51700 51700 51700 52200 53000
Bnp Per Capita Ppp 43087.80
44150 43009 44150 44700 45280
Bnp Från Jordbruk 27771.00
28329 28477 28269 28164 29181
Bnp Från Entreprenad 127127.00
125305 127069 127722 128744 131842
Bnp Från Tillverkning 185063.00
185876 183675 185790 187709 191783
Bnp Från Mining 151249.00
154139 153814 154281 150586 159257
Bnp Från Offentlig Förvaltning 109811.00
111012 112033 111344 111617 114935
Bnp Från Tjänster 1237615.00
1249166 1256633 1259437 1263239 1300060
Bnp Från Transport 80011.00
80500 81054 80994 81062 83607
Bnp Från Verktyg 39670.00
40101 41633 40946 41006 42267
Labour Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbetslöshet 5.80
5.8 6 5.9 6 6.7
Egenföretagare 18603.70
18509 18441 18426 18443 18100
Arbetslösa Personer 1155.00
1163 1209 1300 1219 1340
Deltid Sysselsättning -30.00
6.95 3.58 3.77 3.83 3.83
Heltid 28.80
17.54 31.3 28.14 28.49 28.52
Sysselsättning Ändra -1.10
62.79 -9.97 61.92 55.45 27.21
Arbetskraftsdeltagande 65.40
65.5 65.5 65.6 65.6 67
Ungdomsarbetslöshet 11.10
11.5 12 12 11.5 11.8
Produktivitet 109.75
110 110 110 110 110
Arbetskostnaderna 116.91
118 118 119 119 123
Löner 24.98
24.45 24.6 25 24.6 25.8
Lönerna I Manufacturing 25.13
26.4 26.8 27.4 27.9 30
Minimilöner 14.00
14 14 14 15 15
Befolkning 36.96
37.3 37.11 37.3 37.55 37.9
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Lediga Jobb 469795.00
399866 427318 414607 392362 405491
Levnadslön Familj 2690.00
2750 2750 2750 2830 2800
Levnadslön Individuella 1970.00
1970 1970 1970 1970 1970
Icke Adp 16491.90
16100 16459 16000 16458 16000
Adp - Employment - Förändring 30.20
19.79 16.61 17.43 17.22 17.26
Sysselsättningsgraden 61.60
61.3 61.59 61.7 61.64 62.2
Priser Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.20
2.2 2.1 2.3 2.1 2.2
Inflation (Månad) 0.30
0.1 0.15 0.2 0.13 0.2
Konsumentprisindex Kpi 133.30
133 134 134 135 139
Kärna Konsumentprisindexet 131.20
131 132 132 133 139
Kärna Inflation Rate 1.50
1.4 1.4 1.6 1.5 2.2
Bnp-Deflatorn 116.60
116 116 116 116 116
Producentpriserna 116.70
117 116 117 120 122
Producentpriserna Förändras 2.30
2.4 2.1 2.3 2.2 2.1
Exportpriserna 122.80
121 120 120 120 126
Importpriserna 131.60
131 130 136 130 139
Mat Inflation 1.80
1.9 2.1 2 1.8 3.4
KPI bostadshjälpmedel 140.30
140 141 142 143 148
Cpi Transportfordon 139.50
134 136 139 136 145
Pengar Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ränta 1.25
1.5 1.5 1.75 1.75 2.25
Interbankränta 1.75
1.7 1.69 1.89 2.2 3
Penningmängden M0 89896.00
91253 92340 93424 94506 106193
Penningmängden M1 974424.00
988034 1003409 1018766 1034085 1200185
Penningmängden M2 1596479.00
1610824 1626588 1642517 1658115 1813783
Penningmängden M3 2377425.00
2390258 2408517 2436734 2460052 2705112
Banks Balansräkning 5535444.00
5442705 5439558 5436995 5434481 5406897
Centralbanken Balansräkning 109327.00
104471 107780 112000 107169 127000
Valutareserven 82221.00
84817 85550 85210 85264 85288
Lån Till Den Privata Sektorn 385061.00
383273 385130 370000 386937 383000
Värde Ränta 0.10
0.3 0.34 0.3 0.5 1.5
Utländska Aktieplacering 6148.00
15123 11820 16472 14175 14590
Privat skuld och BNP 267.03
265 265 265 260 255
Handel Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalans -4139.60
-700 -2100 -1200 -2100 -3800
Export 47584.00
47200 45900 45400 45900 43000
Import 51723.60
46500 48000 46600 48000 46800
Kurantkonto -16346.00
-14896 -14922 -14683 -14376 -11550
Bytesbalans Till Bnp -3.00
-2.8 -2.8 -2.8 -2.5 -1.9
Utlandsskulden 631.90
632 632 623 632 628
Villkor För Handel 93.30
92.32 92.88 88.24 92.4 90.65
Utländska Direktinvesteringar 8333.00
9236 9555 9406 9537 9827
Kapitalflöden 0.00
9.58 9.81 -4 10.04 -8
Guldreserver 0.00
0 0 3 0 4
Råolja Produktion 3949.00
3944 3920 3947 3947 3954
Terrorism Index 2.96
2.5 2.55 2.3 2.61 2.3
Turister 1542507.00
3155400 2906600 2934300 2988100 2971000
Vapen Sales 87.00
87 87 87 87 87
Regeringen Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Statsskulden Till Bnp 89.60
94 94 94 93 93
Statliga Budgetutskottet -0.90
-0.8 -0.92 -0.8 -1.26 -0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde 2826.00
999 996 1008 991 996
Statliga Utgifter 361512.00
363314 367250 368381 369465 380263
Statliga Intäkter 28716.00
25357 25342 25363 25333 25338
Skatteutgifter 24173.00
24358 24346 24342 24342 24342
Militära Utgifter 19837.10
15500 15606 15713 15703 15753
Asylansökningar 3979.00
4886 5455 4854 5144 5085
Business Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Förtroendekommissionen 71.50
56.7 60.33 53 59.96 52
Tillverkning - Pmi 55.50
52.9 54 55 53.34 52
Industriproduktion 4.46
2.1 2.19 1.9 2.15 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) 1.36
0.4 0.12 0.7 0.12 0.5
Manufacturing Produktion 4.85
4.4 2.79 0.9 2.79 0.7
Kapacitetsutnyttjande 86.00
83.1 85.16 82 85.16 83
Nya Beställningar 58478108.00
54074611 54616766 53269502 54303271 54036603
Lagerförändringar 13807.00
13816 16984 13824 16976 13876
Konkurser 255.00
212 209 209 209 209
Företagens Vinster 78144.00
78176 80474 64200 80442 70100
Bilregistreringar 189971.00
179065 196545 185119 171626 176678
Ledande Ekonomiska Index 0.40
0.3 0.16 0.1 0.17 0.2
Internet hastighet 16205.66
18679 19160 19635 20107 24998
IP-adresser 15582991.00
16029189 16042632 16037206 16019532 15468799
Stål Produktion 1230.00
1069 1073 1075 1076 1077
Gruv Produktion 4.33
3.4 0.75 1 0.75 1.3
Konkurrenskraft - Index 5.35
5.34 5.31 5.34 5.31 5.47
Konkurrenskraft Rank 14.00
13 14 13 14 9
Korruption Index 82.00
85 83 85 83 87
Korruption Placering 8.00
8 8 8 8 5
Lätt Att Göra Affärer 18.00
20 19 20 20 14
Konsument Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Konsument - Confidence 53.94
52.8 54.47 51.9 54.33 53.8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.10
4.17 4.32 4.41 4.46 4.53
Detaljhandel Ex Autos -0.20
0.31 0.23 0.41 0.32 0.3
Konsument - Spendera 1074862.00
1082001 1093944 1095284 1098509 1130613
Disponibel Personlig Inkomst 1232676.00
1200000 1255017 1259153 1264499 1280694
Personliga Besparingar 4.20
4.16 2.85 4.13 2.88 5
Konsumentkrediter 603056.00
581000 611542 594000 621030 614000
Privat - Sektor - Credit 4198933.00
4259147 4319389 4379653 4439764 5089437
Bankernas Utlåningsränta 3.45
2.7 3.64 3.1 3.81 3.7
Hushållen Skuld Till Bnp 100.40
100 100 99.94 99.83 98.6
Hushållen Skuld Till Inkomst 172.62
172 172 172 172 172
Bensinpriser 1.06
0.94 0.88 0.83 0.78 0.55
Hus Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bygglov 8399967.00
8064441 8228157 8117401 8012148 8085207
Bostäder 214.38
223 221 220 220 220
Housing - Index 103.10
102 101 121 99.01 125
Husägande Betyg 66.50
66 66.43 65 66.63 63
Skatter Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.50
26.5 26.5 26.5 27 26.5
Personliga Skattesats 33.00
33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00
5 5 5 5 5
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81
13.81 13.81 13.81 14 14
Social Security Rate För Företag 7.23
7.58 7.23 7.23 7.23 7.23
Social Trygghet För Anställda 6.58
6.83 6.58 6.58 6.58 6.58
Klimat Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Utfällning 32.85
35.21 54.09 36.32 25.6 38.63
Temperatur -18.18
1.54 9.76 -11.62 -20.46 -5.36