Kanada - BNP-tillväxt Årlig - PrognosKanada BNP Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.7 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 2.1 2.7 2.6 2.7 1.5
Bnp-Tillväxt Årlig 2.9 2.1 1.8 2.2 2.28 1.9
BNP 1653 1800 2000 2000 2000 2160
Bnp Fasta Priser 1891153 1860000 1928484 1940323 1959463 1900000
Bruttonationalprodukt 2195332 2196396 2227189 2252411 2230028 2267240
Fasta Bruttoinvesteringar 412095 397690 422278 422809 420114 425000
Bnp Per Capita 51316 51700 52200 52200 52200 53000
Bnp Per Capita Ppp 44018 44150 44700 44700 44700 45280
Bnp Från Jordbruk 27850 28535 28632 28801 29359 30500
Bnp Från Entreprenad 127079 127597 130642 131132 130746 120000
Bnp Från Tillverkning 186382 186878 188527 188893 188576 180000
Bnp Från Mining 157696 157001 159836 161786 160397 136000
Bnp Från Offentlig Förvaltning 110842 111811 113077 113667 115142 111000
Bnp Från Tjänster 1250550 1260757 1272835 1281144 1290325 1330000
Bnp Från Transport 81412 81139 82466 83044 83206 82200
Bnp Från Verktyg 40200 40815 40834 40162 42654 39200
[+]