Kamerun - Statsskulden till BNP - PrognosKamerun Regeringen Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 35.7 25 28 28 28 30
Statliga Budgetutskottet -3.6 -3 -2.9 -2.9 -2.9 -3.6
Militära Utgifter 400 408 410 411 413 426
Credit - Betyg 30
Statliga Utgifter 512
[+]