Kamerun - BNP årlig tillväxttakt - PrognosKamerun BNP Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 2.7 1.6 0.7 0.8 1.1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.2 3.5 3.5 3.4 3.4 5.5
BNP 34.8 35 35 38 38 39
Bnp Per Capita 1504 1580 1580 1612 1612 1700
Bnp Per Capita Ppp 3365 3400 3400 3480 3480 3500
Bnp Fasta Priser 4011 4027 4037 4052 4053 4065
Bnp Från Jordbruk 265 267 268 267 268 247
Bnp Från Entreprenad 234 217 219 220 222 218
Bnp Från Offentlig Förvaltning 524 525 529 525 529 528
Bnp Från Transport 231 226 227 229 222 225
Fasta Bruttoinvesteringar 1126
[+]