Burundi Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1780.86
1776 1780 1785 1789 1805
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80
4.3 3.8 3.8 2.42 4.8
BNP 3.48
3.9 4.1 4.1 4.1 4.3
Bnp Per Capita 212.55
215 217 217 217 219
Bnp Per Capita Ppp 702.23
720 740 740 740 750
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 7.70
12 12 11 11 9.5
Befolkning 10.90
11.28 11.39 11.51 11.62 12.63
Levnadslön Familj 575800.00
575800 595800 595800 595800 595800
Levnadslön Individuella 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
Löner Högutbildad 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt -8.40
0.2 0.6 1 1.2 6.5
Mat Inflation -19.90
-5 5.5 6.5 6.4 5
Inflation (Månad) -1.40
-0.45 -0.59 -0.74 -0.6 -0.65
Importpriserna 88.18
87.73 93.36 97.93 97.86 94.3
Exportpriserna 130.27
126 124 124 123 122
Konsumentprisindex Kpi 107.60
116 114 114 110 131
KPI bostadshjälpmedel 119.30
119 119 119 119 119
Cpi Transportfordon 119.60
111 117 119 121 126
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 5.13
6 7 7 5.25 5.5
Penningmängden M0 553180.10
555618 548969 552876 550026 551219
Penningmängden M1 1093021.60
1162836 1200353 1237469 1273674 1564460
Penningmängden M2 1474812.00
1578866 1631918 1683374 1732984 2107295
Penningmängden M3 1637010.80
1741559 1790771 1836700 1879042 2140547
Banks Balansräkning 2170060.00
2379468 2479494 2576526 2670654 3400620
Valutareserven 130919.60
136384 135612 135490 135534 135559
Centralbanken Balansräkning 1382948.70
1411852 1431622 1468594 1497339 1781283
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -78936.10
-90828 -91032 -90576 -91170 -90874
Export 19854.70
10295 7922 9171 8525 8764
Import 98790.80
101299 98954 99747 99695 99637
Kurantkonto -351.70
-389 -386 -384 -382 -383
Bytesbalans Till Bnp -11.60
-14.6 -13.3 -13.3 -13.3 -12.1
Guldreserver 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Terrorism Index 5.64
5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
Utlandsskulden 793609.09
793709 793708 793708 793708 793708
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 14.40
15.9 16.3 16.3 16.3 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.20
-8.9 -9.1 -9.1 -9.1 -8.2
Militära Utgifter 56.30
61.39 61.01 60.64 60.26 63.98
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriproduktion -15.40
4.61 3.24 4.33 3.96 4.01
Internet hastighet 2706.62
2733 2715 2701 2703 2709
IP-adresser 1971.00
1976 1976 1976 1976 1976
Lätt Att Göra Affärer 168.00
168 168 169 169 166
Elproduktion 19.34
19.52 19.46 19.22 19.24 19.3
Konkurrenskraft - Index 37.53
38.03 38.03 38.03 38.03 40.53
Konkurrenskraft Rank 136.00
136 136 136 136 136
Korruption Index 22.00
22 22 22 22 22
Korruption Placering 157.00
157 157 157 157 157
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 193.09
135 147 101 101 102
Temperatur 21.08
20.01 20.1 20.87 20.87 20.57BURUNDI FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER