Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1806.07 1810 1813 1816 1819 1825
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 3.8 3.8 2.42 3.5 4.8
Arbetslöshet 7.70 12 11 11 11 9.5
Inflation - Betygsätt -4.10 -3 -2 1.4 3 6.3
Ränta 5.48 5.25 5.25 5.25 5.6 5.5
Handelsbalans -137056.70 -100064 -100220 -100544 -100155 -100321
Bytesbalans Till Bnp -11.60 -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -12.1
Statsskulden Till Bnp 14.40 16.3 16.3 16.3 16.3 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.20 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 3.8 3.8 2.42 3.5 4.8
BNP 3.48 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3
Bnp Per Capita 212.55 217 217 217 217 219
Bnp Per Capita Ppp 702.23 740 740 740 740 750
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 7.70 12 11 11 11 9.5
Levnadslön Familj 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
Löner Högutbildad 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00 100300 100300 100300 100300 102300
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt -4.10 -3 -2 1.4 3 6.3
Mat Inflation -10.60 -7 3.3 4.4 6 5
Konsumentprisindex Kpi 108.80 110 111 110 112 119
Cpi Transportfordon 119.10 111 115 120 123 131
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 5.48 5.25 5.25 5.25 5.6 5.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -137056.70 -100064 -100220 -100544 -100155 -100321
Bytesbalans Till Bnp -11.60 -13.3 -13.3 -13.3 -13.3 -12.1
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 14.40 16.3 16.3 16.3 16.3 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.20 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Burundi Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer