BURUNDI FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Burundi Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1769.28
1770 1774 1779 1784 1802
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80
4.4 4.3 3.8 3.8 4.8
BNP 3.48
3.9 3.9 4.1 4.1 4.3
Bnp Per Capita 212.55
215 215 217 217 219
Bnp Per Capita Ppp 702.23
720 720 740 740 750
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 7.70
12 12 12 11 9.5
Befolkning 10.90
11.16 11.28 11.39 11.51 12.63
Löner Högutbildad 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
Levnadslön Familj 575800.00
575800 575800 595800 595800 595800
Levnadslön Individuella 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt -2.30
-0.4 0.2 0.6 1 6.5
Mat Inflation -10.80
-10 -5 5.5 6.5 5
Konsumentprisindex Kpi 111.10
116 116 114 114 131
KPI bostadshjälpmedel 118.60
119 119 119 119 119
Cpi Transportfordon 116.70
109 111 117 119 126
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 6.16
6 6 7 7 5.5
Penningmängden M0 539615.00
536075 545160 539816 542119 540882
Penningmängden M1 887054.00
1101661 1132686 1161477 1188323 1373194
Penningmängden M2 1403456.70
1458279 1500804 1542122 1582572 1942780
Penningmängden M3 1562759.40
1540302 1540195 1540211 1540210 1540210
Banks Balansräkning 2061081.00
2204216 2286574 2366390 2443742 3097382
Valutareserven 155216.90
155534 156065 155543 155317 155338
Centralbanken Balansräkning 1296032.30
1336515 1367937 1398424 1429018 1734744
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -81044.60
-75116 -76765 -77673 -76296 -76780
Export 22222.00
21239 22406 20094 21966 21426
Import 103266.60
96355 99417 97767 98263 98206
Kurantkonto -351.70
-384 -389 -386 -384 -383
Bytesbalans Till Bnp -11.60
-14.6 -14.6 -13.3 -13.3 -12.1
Guldreserver 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Terrorism Index 5.64
5.32 5.36 5.31 5.26 4.88
Utlandsskulden 803786.00
804155 804157 804157 804157 804157
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 14.40
15.9 15.9 16.3 16.3 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.20
-8.8 -8.9 -9.1 -7.34 -8.03
Militära Utgifter 56.30
62.92 61.39 61.01 60.64 63.98
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriproduktion 4.10
4.86 4.24 4.07 4.23 4.18
Internet hastighet 2706.62
2719 2733 2715 2701 2709
IP-adresser 1971.00
1975 1976 1976 1976 1976
Lätt Att Göra Affärer 164.00
167 168 168 168 166
Elproduktion 19.09
19.02 18.94 19.12 19.22 19.16
Konkurrenskraft - Index 3.21
3.09 3.09 3.09 3.08 3.1
Konkurrenskraft Rank 129.00
129 129 126 125 125
Korruption Index 22.00
21 22 22 22 22
Korruption Placering 157.00
158 159 159 159 157
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 193.09
27.06 135 147 101 102
Temperatur 21.08
20.51 20.01 20.1 20.87 20.57