Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1836.98 1835 1835 1835 1835 1835
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Arbetslöshet 7.70 11 11 9.5 9.5 9.5
Inflation - Betygsätt -4.00 1.4 3 3.2 3.4 6.3
Ränta 5.50 5.25 5.6 5.6 5.4 5.5
Handelsbalans -105190.25 -91000 -80800 -93000 -67500 -84000
Bytesbalans Till Bnp -10.40 -9.3 -9.3 -11.2 -11.2 -11.2
Statsskulden Till Bnp 13.20 15 15 17 17 17
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.1 -9.1 -9.7 -9.7 -9.7
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
BNP 3.08 3.2 3.2 3.05 3.05 3.05
Bnp Per Capita 210.80 217 217 219 219 219
Bnp Per Capita Ppp 660.30 685 685 705 705 705
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 7.70 11 11 9.5 9.5 9.5
Levnadslön Familj 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
Löner Högutbildad 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00 100300 100300 100300 100300 102300
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -4.00 1.4 3 3.2 3.4 6.3
Mat Inflation -8.50 4.4 6 5.6 5.6 5
Konsumentprisindex Kpi 108.80 110 112 112 112 119
Cpi Transportfordon 117.10 121 122 123 123 130
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 5.50 5.25 5.6 5.6 5.4 5.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -105190.25 -91000 -80800 -93000 -67500 -84000
Bytesbalans Till Bnp -10.40 -9.3 -9.3 -11.2 -11.2 -11.2
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 13.20 15 15 17 17 17
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.1 -9.1 -9.7 -9.7 -9.7
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Burundi Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer