Brasilien - Import från Sverige - PrognosBrasilien Handel Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 4971 4000 7000 5900 4900 3000
Export 19087 19500 24000 23900 23000 25000
Import 14116 15000 17000 18000 18100 22000
Kurantkonto -717 -4200 -4100 550 -3200 -4400
Bytesbalans Till Bnp -0.48 -1 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5
Utlandsskulden 660146 664213 654982 658619 658278 734000
Villkor För Handel 107 110 110 110 110 109
Kapitalflöden 3.2 -436 -417 -413 930 1030
Utländska Direktinvesteringar 10607 4000 3700 4400 4300 4500
Remitteringar 244 210 210 209 195 215
Guldreserver 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3
Råolja Produktion 2590 2590 2590 2590 2590 2590
Terrorism Index 1.57 1.6 1.3 1.3 1.3 1.4
Vapen Sales 45 65 75 75 75 70
Turister 6589 6700 6750 6650 6750 6700
[+]