Botswana - BNP årlig tillväxttakt - PrognosBotswana BNP Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 2.4 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.3 4.5 4.7 4.5 4.3 4.6
BNP 17.41 17.5 17.6 17.6 17.6 17.7
Bnp Fasta Priser 24099 24972 24656 25183 25135 27087
Fasta Bruttoinvesteringar 28705 29997 30054 29997 29939 32537
Bnp Per Capita 7523 7760 7880 7880 7880 8000
Bnp Per Capita Ppp 15807 15900 16200 16200 16200 16500
Bnp Från Jordbruk 384 393 386 402 401 426
Bnp Från Entreprenad 1821 1852 1860 1903 1900 2009
Bnp Från Tillverkning 1412 1503 1404 1475 1472 1630
Bnp Från Mining 2628 2482 2594 2746 2741 2692
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3076 3153 3172 3214 3208 3420
Bnp Från Tjänster 5310 5777 5314 5549 5539 6266
Bnp Från Transport 1482 1516 1515 1549 1546 1645
Bnp Från Verktyg 170 152 172 178 177 165
[+]