Benin - Statsskulden till BNP - PrognosBenin Regeringen Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 22.1 19 19 23 23 20
Statliga Budgetutskottet -5.8 -5.45 -5.4 -5.33 -5.27 -4.86
Militära Utgifter 112 97.58 99.41 104 110 126
Credit - Betyg 30
[+]