Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 579.70 581 586 591 596 606
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6 6.2 6.3 6.5 5.8
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.5 2.5 2 2
Inflation - Betygsätt -0.20 0.9 1 1.1 1.53 1.61
Handelsbalans -168.47 -253 -249 -314 -322 -313
Bytesbalans Till Bnp -11.00 -9 -9 -9 -9 -8.5
Statsskulden Till Bnp 22.10 23 23 23 23 24
Statliga Budgetutskottet -5.80 -4.97 -4.97 -4.97 -5.8 -5.8
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6 6.2 6.3 6.5 5.8
BNP 9.27 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
Bnp Per Capita 859.95 907 907 907 907 916
Bnp Per Capita Ppp 2064.24 2178 2178 2178 2178 2200
Bnp Fasta Priser 4323.80 4583 4592 4596 4605 4872
Bnp Från Jordbruk 900.20 954 956 957 959 1014
Bnp Från Tillverkning 943.50 1000 1002 1003 1005 1063
Bnp Från Mining 15.00 15.9 15.93 15.95 15.98 16.9
Bnp Från Offentlig Förvaltning 314.00 333 333 334 334 354
Bnp Från Tjänster 1593.00 1689 1692 1693 1697 1795
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.50 2.5 2.5 2.5 2 2
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt -0.20 0.9 1 1.1 1.53 1.61
Mat Inflation 1.10 2 2 2.5 2.5 3
Konsumentprisindex Kpi 101.20 112 115 114 102 104
Cpi Transportfordon 99.40 116 119 123 102 103
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Interbankränta 5.27 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
Värde Ränta 6.49 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -168.47 -253 -249 -314 -322 -313
Bytesbalans Till Bnp -11.00 -9 -9 -9 -9 -8.5
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 22.10 23 23 23 23 24
Statliga Budgetutskottet -5.80 -4.97 -4.97 -4.97 -5.8 -5.8
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Benin Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer