BENIN FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Benin Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 552.98
564 570 575 581 606
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80
5.5 5.53 5.5 5.5 5.8
BNP 9.27
9.3 9.3 9.4 9.4 9.5
Bnp Per Capita 859.95
899 899 907 907 916
Bnp Per Capita Ppp 2064.24
2100 2100 2178 2178 2200
Bnp Fasta Priser 4323.80
4320 4563 4562 4562 5106
Bnp Från Jordbruk 900.20
916 950 950 950 1063
Bnp Från Tillverkning 943.50
907 996 995 995 1114
Bnp Från Mining 15.00
14.14 15.83 15.83 15.83 17.71
Bnp Från Offentlig Förvaltning 314.00
333 331 331 331 371
Bnp Från Tjänster 1593.00
1597 1681 1681 1681 1881
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2
Befolkning 11.50
11.72 11.8 11.87 11.95 12.72
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt -0.90
0.2 0.7 0.9 1 1.61
Mat Inflation -5.10
1.42 1.13 1.18 1.17 1.17
Inflation (Månad) -0.60
0.01 0.09 0.04 0.07 0.06
Konsumentprisindex Kpi 112.60
111 115 112 115 118
KPI bostadshjälpmedel 113.80
113 114 114 114 114
Cpi Transportfordon 119.40
113 116 116 119 120
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Värde Ränta 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
Interbankränta 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -190.39
-343 -332 -253 -249 -308
Export 147.15
106 96.37 145 163 116
Import 337.54
450 438 398 412 424
Kurantkonto -808.74
-768 -769 -812 -855 -931
Bytesbalans Till Bnp -11.00
-8 -8 -7 -7 -5
Terrorism Index 0.00
0.04 0.04 0.05 0.05 0.07
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 22.10
19 19 23 23 20
Statliga Budgetutskottet -5.80
-5.45 -5.4 -5.33 -5.27 -4.86
Militära Utgifter 112.26
97.58 99.41 104 110 126
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Internet hastighet 1516.62
1501 1534 1534 1519 1530
IP-adresser 5580.00
5086 5035 4990 4951 4749
Ledande Ekonomiska Index 0.80
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Lätt Att Göra Affärer 151.00
150 149 150 152 164
Kapacitetsutnyttjande 57.00
58.45 60.59 57.57 60.57 60.27
Konkurrenskraft - Index 3.47
3.5 3.5 3.54 3.56 3.43
Konkurrenskraft Rank 120.00
123 123 118 116 120
Korruption Index 39.00
38 38 38 37 35
Korruption Placering 85.00
84 82 82 82 83
Industriproduktion -9.60
1.58 16.31 30.39 27.94 10.01
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -3.40
20.13 20.23 37.91 3.57 16.87
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 25.99
25.5 26.69 28.35 27.81 27.85