Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 583.48 588 592 596 599 607
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6.3 6.5 6 6.3 6.6
Arbetslöshet 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Inflation - Betygsätt -0.90 0.7 1 1.2 1.2 1.4
Handelsbalans -337.36 -249 -316 -271 -320 -335
Bytesbalans Till Bnp -11.00 -9 -9 -8.5 -8.5 -8.5
Statsskulden Till Bnp 22.10 23 23 24 24 24
Statliga Budgetutskottet -4.70 -2.7 -2.7 -2.7 -1.9 -1.9
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6.3 6.5 6 6.3 6.6
BNP 10.36 10.4 10.4 9.7 9.7 9.7
Bnp Per Capita 896.30 928 928 912 912 912
Bnp Per Capita Ppp 2151.50 2178 2178 2200 2200 2200
Bnp Fasta Priser 4323.80 4596 4605 4583 4583 4872
Bnp Från Jordbruk 900.20 957 959 954 954 1014
Bnp Från Tillverkning 943.50 1003 1005 1000 1000 1063
Bnp Från Mining 15.00 15.95 15.98 15.9 15.9 16.9
Bnp Från Offentlig Förvaltning 314.00 334 334 333 333 354
Bnp Från Tjänster 1593.00 1693 1697 1689 1689 1795
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -0.90 0.7 1 1.2 1.2 1.4
Mat Inflation 0.10 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Konsumentprisindex Kpi 102.30 101 102 103 104 104
Cpi Transportfordon 96.80 122 100 97.56 97.96 102
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Interbankränta 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
Värde Ränta 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -337.36 -249 -316 -271 -320 -335
Bytesbalans Till Bnp -11.00 -9 -9 -8.5 -8.5 -8.5
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 22.10 23 23 24 24 24
Statliga Budgetutskottet -4.70 -2.7 -2.7 -2.7 -1.9 -1.9
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Benin Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer