Benin Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 574.72
569 575 581 587 612
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80
6.1 6 6.2 6.3 5.8
BNP 9.27
9.3 9.4 9.4 9.4 9.5
Bnp Per Capita 859.95
899 907 907 907 916
Bnp Per Capita Ppp 2064.24
2100 2178 2178 2178 2200
Bnp Fasta Priser 4323.80
4583 4592 4596 4886 5169
Bnp Från Jordbruk 900.20
954 956 957 1017 1076
Bnp Från Tillverkning 943.50
1000 1002 1003 1066 1128
Bnp Från Mining 15.00
15.9 15.93 15.95 16.95 17.93
Bnp Från Offentlig Förvaltning 314.00
333 333 334 355 375
Bnp Från Tjänster 1593.00
1689 1692 1693 1800 1904
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2
Befolkning 11.50
11.8 11.87 11.95 12.03 12.72
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt -0.90
0.7 0.9 1 1.1 1.61
Mat Inflation -5.10
-1.5 2 2 2.5 3
Inflation (Månad) -0.60
0.1 0.02 0.06 0.04 0.05
Konsumentprisindex Kpi 113.00
112 115 114 116 118
KPI bostadshjälpmedel 114.30
114 114 114 114 114
Cpi Transportfordon 121.20
116 119 121 118 120
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Värde Ränta 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
Interbankränta 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -190.39
-332 -253 -249 -314 -308
Export 147.15
96.37 145 163 117 116
Import 337.54
438 398 412 431 424
Kurantkonto -808.74
-769 -812 -855 -897 -931
Bytesbalans Till Bnp -11.00
-8 -7 -7 -7 -5
Terrorism Index 0.00
0 0 0 0 0
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 22.10
19 23 23 23 20
Statliga Budgetutskottet -5.80
-5.8 -4.97 -4.97 -4.97 -5.8
Militära Utgifter 112.26
99.41 104 110 115 126
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Internet hastighet 1516.62
1534 1534 1519 1537 1530
IP-adresser 5580.00
5035 4990 4951 4917 4749
Lätt Att Göra Affärer 153.00
148 153 155 157 156
Kapacitetsutnyttjande 57.00
57.34 58.37 58.38 58.08 57.82
Konkurrenskraft - Index 44.40
44.9 44.9 44.9 44.9 47.4
Konkurrenskraft Rank 123.00
123 123 123 123 123
Korruption Index 39.00
39 39 39 39 39
Korruption Placering 85.00
85 85 85 85 85
Industriproduktion -9.60
20.16 31.07 26.06 9.96 14.06
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.00
0.73 17.34 10.32 8.91 10.78
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 25.99
26.69 28.35 27.81 27.81 27.85BENIN FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER