BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -0.90 8.3 3 1.5 1.1 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.50 -4 -3.5 0.6 0.8 0.8
BNP 1.88 1.65 1.65 1.8 1.8 1.8
Bnp Per Capita Ppp 7004.90 6480 6480 6600 6600 6600
Bnp Per Capita 4149.86 3900 3900 4100 4100 4600
Bnp Fasta Priser 558.63 608 630 714 715 635
Bnp Från Jordbruk 68.93 42.34 41.5 75.65 75.8 41.83
Bnp Från Entreprenad 14.35 15.26 13.99 15.89 15.93 14.1
Bnp Från Tillverkning 41.56 33.7 32.42 51.1 51.21 32.68
Bnp Från Offentlig Förvaltning 85.79 72 83.38 87.82 88 84.04
Bnp Från Tjänster 97.17 142 145 150 151 146
Bnp Från Transport 61.40 52.8 55.49 61.77 61.89 55.93
Bnp Från Verktyg 22.80 29.09 19.59 22.94 22.98 19.75

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 7.70 10.5 10.5 10 10 10
Arbetslösa Personer 13.49 15.2 15.2 15.2 15.2 16.12
Befolkning 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.10 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1
Mat Inflation 1.00 0.6 0.5 0.7 0.9 1.1
KPI bostadshjälpmedel 105.40 105 105 106 106 105
Cpi Transportfordon 105.70 108 109 110 107 109
Konsumentprisindex Kpi 105.40 106 105 106 106 106

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 2.30 2 2 1.8 1.8 1.8
Värde Ränta 1.95 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5
Centralbanken Balansräkning 1209135.00 124000 120000 120000 120000 120000
Banks Balansräkning 3491558.00 320000 321000 321000 321000 321000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -61.60 -136 -132 -129 -128 -130
Kurantkonto -178.10 55 -70 -70 -70 -70
Bytesbalans Till Bnp -9.50 -11 -11 -7.5 -7.5 -7.5
Export 42.10 26 28 32 35 35
Import 103.80 162 160 161 163 165
Utlandsskulden 1309.50 1500 1500 1600 1600 1600
Turister 1500570.00 80000 80000 550000 550000 550000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 69.90 75 75 73.5 73.5 73.5
Statliga Budgetutskottet -3.50 -5.9 -5.9 -5 -5 -5
Regeringen Budgetutskottet Värde -129.50 -150 -150 -70 -70 -170
Statliga Utgifter 1300.90 1161 1167 1216 1219 1176
Statliga Intäkter 1143.80 1050 1050 1130 1130 1130
Skatteutgifter 1083.80 1200 1200 1200 1200 1300
Militära Utgifter 22.80 24 24 24 24 26

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsumentkrediter 614.20 433 435 454 455 439


Belize Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer