BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -0.90 8.3 3 1.5 1.1 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.50 -4 -3.5 0.6 0.8 0.8
BNP 1.88 1.65 1.65 1.8 1.8 1.8
Bnp Per Capita Ppp 7810.20 8190 8190 8190 7665 7733
Bnp Per Capita 4149.86 3900 3900 4100 4100 4600
Bnp Fasta Priser 709.60 608 630 714 715 635
Bnp Från Jordbruk 75.20 42.34 41.5 75.65 75.8 41.83
Bnp Från Entreprenad 15.80 15.26 13.99 15.89 15.93 14.1
Bnp Från Tillverkning 50.80 33.7 32.42 51.1 51.21 32.68
Bnp Från Offentlig Förvaltning 87.30 72 83.38 87.82 88 84.04
Bnp Från Tjänster 149.40 142 145 150 151 146
Bnp Från Transport 61.40 52.8 55.49 61.77 61.89 55.93
Bnp Från Verktyg 22.80 29.09 19.59 22.94 22.98 19.75

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 7.70 10.5 10.5 10 10 10
Arbetslösa Personer 13.49 15.2 15.2 15.2 15.2 16.12
Befolkning 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.00 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.8
Inflation (Månad) -0.20 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1
Mat Inflation 1.10 0.6 0.5 0.7 0.9 1.1
KPI bostadshjälpmedel 105.20 104 104 106 106 105
Cpi Transportfordon 106.00 107 108 109 106 109
Konsumentprisindex Kpi 105.10 105 105 106 105 106

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 2.30 2 2 1.8 1.8 1.8
Värde Ränta 2.00 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5
Centralbanken Balansräkning 1076857.00 124000 120000 120000 120000 120000
Banks Balansräkning 3469132.00 320000 321000 321000 321000 321000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -55.00 -136 -132 -129 -128 -130
Kurantkonto -178.10 55 -70 -70 -70 -70
Bytesbalans Till Bnp -8.00 -11 -11 -7.5 -7.5 -7.5
Export 47.60 26 28 32 35 35
Import 102.60 162 160 161 163 165
Utlandsskulden 1280.60 1280 1280 1280 1280 1280

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 66.50 70 70 68 68 66.8
Statliga Budgetutskottet -1.00 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -38.40 10 10 10 10 -5
Statliga Utgifter 1208.90 1161 1167 1216 1219 1176
Statliga Intäkter 1119.50 1210 1210 1210 1210 1295
Skatteutgifter 1048.50 1200 1200 1200 1200 1300
Militära Utgifter 22.80 24 24 24 24 26

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsumentkrediter 451.10 433 435 454 455 439


Belize Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer