BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.70 0.4 2.6 2.6 2.6 2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 2.8 3.6 2.5 2 2.5
BNP 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Bnp Per Capita Ppp 7810.20 8125 8125 8190 8190 8190
Bnp Per Capita 4309.92 4400 4400 4500 4500 4500
Bnp Fasta Priser 782.00 693 737 802 798 756
Bnp Från Jordbruk 86.50 48.62 54.91 88.66 88.23 56.28
Bnp Från Entreprenad 20.60 21.49 21.76 21.12 21.01 22.3
Bnp Från Tillverkning 50.80 29.91 33.77 52.07 51.82 34.62
Bnp Från Offentlig Förvaltning 80.50 70.62 83.4 82.51 82.11 85.48
Bnp Från Tjänster 160.00 156 166 164 163 170
Bnp Från Transport 80.70 70.01 74.38 82.72 82.31 76.24
Bnp Från Verktyg 31.00 43.38 32.53 31.78 31.62 33.34
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.00 6 6 6 6 6
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.00 0.6 0.7 0.9 1.1 1.8
Mat Inflation 0.50 0.6 0.8 1 1.2 1.3
Konsumentprisindex Kpi 104.70 106 106 106 106 108
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 2.10 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
Banks Balansräkning 3236322.00 318000 320000 320000 320000 321000
Centralbanken Balansräkning 1013920.00 124000 124000 124000 124000 120000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -144.30 -112 -117 -117 -117 -105
Kurantkonto -52.60 -80 55 55 55 -70
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -5.5 -5.5 -5.2 -5.2 -5.2
Export 21.30 50 45 45 45 55
Import 165.60 162 162 162 162 160
Utlandsskulden 1255.80 1291 1301 1287 1281 1334
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 67.40 67.6 67.6 67.2 67.2 67.2
Statliga Budgetutskottet -3.00 -6 -6 -5.1 -5.1 -5.1
Statliga Utgifter 1198.90 1232 1242 1229 1223 1273
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


Belize Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer