BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt -0.50 1.5 0.9 0.6 0.3 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.80 2.3 2.1 2 2.2 2
BNP 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Bnp Per Capita Ppp 7810.20 8125 8190 8190 8190 8190
Bnp Per Capita 4309.92 4400 4500 4500 4500 4500
Bnp Fasta Priser 687.90 695 688 713 702 712
Bnp Från Jordbruk 83.90 48.69 48.18 88.11 85.58 49.91
Bnp Från Entreprenad 18.00 21.65 21.42 21.03 18.36 22.19
Bnp Från Tillverkning 49.30 30.04 29.73 51.56 50.29 30.8
Bnp Från Offentlig Förvaltning 84.10 71.17 70.42 82.8 85.78 72.95
Bnp Från Tjänster 164.70 156 154 161 168 160
Bnp Från Transport 78.20 70.55 69.8 82.39 79.76 72.32
Bnp Från Verktyg 38.70 43.82 43.36 31.65 39.47 44.92
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 9.40 10 10.5 10.5 10.5 10.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.10 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8
Mat Inflation 0.80 0.8 1 1.2 1.1 1.3
Konsumentprisindex Kpi 105.30 106 106 106 107 108
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.30 2.2 2 1.9 1.9 1.9
Värde Ränta 2.00 1.9 1.7 1.6 1.6 1.6
Banks Balansräkning 3426866.00 320000 320000 320000 320000 321000
Centralbanken Balansräkning 1103504.00 124000 124000 124000 124000 120000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -107.00 -117 -117 -117 -117 -105
Kurantkonto -69.00 55 55 55 55 -70
Bytesbalans Till Bnp -8.00 -8.3 -8 -8 -8 -8
Export 35.00 45 45 45 45 55
Import 142.00 162 162 162 162 160
Utlandsskulden 1280.60 1285 1280 1287 1281 1280
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 66.50 67.6 67.2 67.2 67.2 67.2
Statliga Budgetutskottet -1.00 -6 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
Statliga Utgifter 1208.90 1242 1229 1234 1233 1273
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5


Belize Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer