BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -1.30 -4 -2 -0.5 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.80 -4.5 -4 -3.5 0.6 0.8
BNP 1.94 1.91 1.94 1.91 1.95 1.95
Bnp Per Capita Ppp 7810.20 7665 8190 8190 7665 7733
Bnp Per Capita 4309.92 4230 4500 4500 4600 4600
Bnp Fasta Priser 649.20 713 623 626 653 631
Bnp Från Jordbruk 44.10 73.54 42.34 42.56 44.36 42.9
Bnp Från Entreprenad 15.90 15.95 15.26 15.34 16 15.47
Bnp Från Tillverkning 34.60 50.9 33.22 33.39 34.81 33.66
Bnp Från Offentlig Förvaltning 73.80 82.7 70.85 71.22 74.24 71.79
Bnp Från Tjänster 146.90 148 141 142 148 143
Bnp Från Transport 57.60 62.46 55.3 55.58 57.95 56.03
Bnp Från Verktyg 30.30 34.67 29.09 29.24 30.48 29.47

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 9.40 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6
Arbetslösa Personer 13.49 15.4 15.2 15.2 15.2 16.12
Befolkning 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.20 0.5 0.7 1.3 1.2 1
Inflation (Månad) -0.10 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Mat Inflation -0.20 0.5 0.7 0.9 1 1.1
KPI bostadshjälpmedel 104.50 105 105 106 106 107
Cpi Transportfordon 109.00 109 109 110 110 111
Konsumentprisindex Kpi 105.00 106 106 107 106 108

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 2.30 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
Värde Ränta 2.00 1.7 1.6 2.1 1.6 2.1
Centralbanken Balansräkning 1116785.00 124000 124000 120000 120000 120000
Banks Balansräkning 3398472.00 320000 320000 321000 321000 321000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -154.00 -117 -117 -105 -105 -105
Kurantkonto -69.00 55 55 -70 -70 -70
Bytesbalans Till Bnp -8.00 -8 -8 -8 -7.5 -7.5
Export 26.90 45 45 55 55 55
Import 180.90 162 162 160 160 160
Utlandsskulden 1280.60 1280 1280 1280 1280 1280

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 66.50 70 70 70 68 66.8
Statliga Budgetutskottet -1.00 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -38.40 10 10 10 10 -5
Statliga Utgifter 1208.90 1154 1161 1167 1216 1176
Statliga Intäkter 1119.50 1210 1210 1210 1210 1295
Skatteutgifter 1048.50 1200 1200 1200 1200 1300
Militära Utgifter 22.80 24 24 24 24 26

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsumentkrediter 451.10 431 433 435 454 439


Belize Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer