Belgien BNP Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.6
BNP 493 495 498 498 498 500
Bnp Fasta Priser 107213 108282 108704 109143 109036 111555
Bruttonationalprodukt 112668 112088 112885 114696 114583 115476
Fasta Bruttoinvesteringar 25349 25458 25577 25805 25780 26227
Bnp Per Capita 46079 46200 46900 46900 46900 47000
Bnp Per Capita Ppp 42659 42900 43300 43300 43300 43500
Bnp Från Jordbruk 764 483 551 778 777 498
Bnp Från Entreprenad 5276 5366 4906 5371 5366 5528
Bnp Från Tillverkning 15563 16077 15756 15843 15828 16563
Bnp Från Offentlig Förvaltning 14516 15197 14217 14777 14763 15656
Bnp Från Tjänster 18712 18895 18385 19049 19030 19466
[+]