Belgien - BNP-tillväxt - PrognosBelgien BNP Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.4 1.8 2.1 1.4 1.4 2.4
BNP 493 495 495 498 498 500
Bnp Fasta Priser 107213 106844 108708 108277 108714 113766
Bruttonationalprodukt 110889 111058 112529 112442 112442 117765
Fasta Bruttoinvesteringar 25349 25066 25558 25477 25704 26747
Bnp Per Capita 46079 46200 46200 46900 46900 47000
Bnp Per Capita Ppp 42659 42900 42900 43300 43300 43500
Bnp Från Jordbruk 764 656 485 549 775 508
Bnp Från Entreprenad 5276 4700 5387 4886 5350 5637
Bnp Från Tillverkning 15563 15405 16140 15694 15781 16891
Bnp Från Offentlig Förvaltning 14516 13436 15257 14162 14719 15967
Bnp Från Tjänster 18712 18070 18969 18313 18974 19852
[+]