Bangladesh Regeringen Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 27.1 27 25.9 25.9 25.9 25.5
Statliga Budgetutskottet -4.8 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -106845 -100000 -60000 -60000 -60000 -140000
Statliga Utgifter 1446 1270 1269 1269 1269 1657
Statliga Intäkter 223195 250000 285000 285000 285000 299000
Skatteutgifter 317174 325000 345000 345000 345000 357000
Militära Utgifter 3473 3680 3890 3890 3890 4020
Offentliga Utgifterna Till Bnp 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Credit - Betyg 40
[+]