Bahamas - Statliga budgetutskottet - PrognosBahamas Regeringen Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 67.8 72 72 76 76 80
Statliga Budgetutskottet -5.8 -6.4 -6.4 -6.6 -6.6 -6.3
Credit - Betyg 65
[+]