Azimut Holding | Bokfört Värde Per Aktie

Last Quarter:

4.26 EUR

Förra Året:

4.86 EUR