Azerbajdzjan - HANDELSBALANS - PrognosAzerbajdzjan Handel Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 2605062 2214500 2137000 2172500 2407500 2108900
Export 5338065 4610000 4560000 4670000 4727000 4900000
Import 2733003 2395500 2423000 2497500 2319500 2791100
Kurantkonto 1967 1230 1315 1309 1300 1400
Bytesbalans Till Bnp 5.6 6.7 8.2 8.2 8.2 8.7
Kapitalflöden 1326 320 250 280 310 350
Råolja Produktion 801 790 795 801 803 803
Guldreserver 0 0 0 0 0 0
Utländska Direktinvesteringar 1018 920 895 870 845 815
Utlandsskulden 14085341 15026620 15255607 15484594 15713581 18545153
Terrorism Index 1.15 1.6 1.4 1.7 1.9 0.9
Turister 13455 15000 17500 17500 17500 19000
Remitteringar 199 143 140 137 132 160
[+]