Österrike - Pensionsåldern Män - PrognosÖsterrike Labour Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 7 7 7.4 7 7.3 7.7
Egenföretagare 3812 3809 3706 3691 3751 3734
Arbetslösa Personer 288186 305658 347478 327798 306276 322814
Långtidsarbetslöshet 1.7 1.69 1.67 1.7 1.68 1.69
Ungdomsarbetslöshet 9.4 9.48 9.7 9.59 9.62 9.62
Arbetskostnaderna 119 114 115 115 120 118
Lediga Jobb 79354 77274 70262 70452 74132 72884
Löner 2646 2750 2750 2800 2709 2850
Lönerna I Manufacturing 136 139 140 142 137 150
Befolkning 8.82 8.82 8.82 8.85 8.85 8.88
Pensionsåldern Kvinnor 60 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65 65 65 65 65 65
Arbetskraftsdeltagande 60.8 61.78 61.41 60.91 61.27 61.37
Levnadslön Familj 1660 1750 1750 1800 1851 1800
Levnadslön Individuella 1010 1088 1082 1086 1090 1104
Deltid Sysselsättning 1185 1175 1186 1192 1191 1203
Produktivitet 106 107 111 105 107 111
Löner Lågutbildade 1630 1759 1759 1759 1794 1784
Löner Högutbildad 3580 3737 3737 3737 3822 3767
Sysselsättning Ändra 0.5 0.39 0.33 0.29 0.26 0.24
Sysselsättningsgraden 72 73.3 72.94 72.36 72.87 73.01
Heltid 2991 3075 3043 3005 3033 3039
[+]